2016-02-19

Wzory deklaracji o działalności związanej z postanowieniami Konwencji o zakazie broni chemicznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. 2014 poz. 783) określa wzory, tryb i terminy przekazywania przez podmioty i przedsiębiorców deklaracji o działalności objętej postanowieniami Konwencji o zakazie broni chemicznej.

 

Deklaracje należy przekazać w terminach określonych w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812), tj.:

1) w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym - do dnia 30 września 

2) w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym - do dnia 28 lutego

A ponadto dodatkowo w terminach wskazanych w § 10 rozporządzenia.

 

Wzory deklaracji, które należy złożyć do Ministra Gospodarki w formie pisemnej znajdują się w załącznikach.

Przekazując informacje zawarte we wzorach deklaracji, należy każdorazowo przekazać informacje zawarte w Deklaracji nr 1 i Deklaracji nr 2.

Załączniki

  Deklaracja grupy zw...alność.pdf 78,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja identyfi...ębiorcę.pdf 115,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja związk... Wykazu 1.pdf 91,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja zużycia... Wykazu 1.pdf 30,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj... Wykazu 1.pdf 31,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja gromadze... Wykazu 1.pdf 39,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja związku... Wykazu 2.pdf 48,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja nabywani... Wykazu 1.pdf 66,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj... Wykazu 2.pdf 82,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj... Wykazu 3.pdf 80,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja obiektu ... Wykazu 1.pdf 57,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj...Wykazie 3.pdf 72,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o znalez...hemicznej.pdf 34,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja zmiany p...licyjnych.pdf 66,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja obiektu ... Wykazu 3.pdf 90,34 KB (pdf) szczegóły pobierz