2016-02-19

Wzory deklaracji o działalności związanej z postanowieniami Konwencji o zakazie broni chemicznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. 2014 poz. 783) określa wzory, tryb i terminy przekazywania przez podmioty i przedsiębiorców deklaracji o działalności objętej postanowieniami Konwencji o zakazie broni chemicznej.

 

Deklaracje należy przekazać w terminach określonych w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812), tj.:

1) w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym - do dnia 30 września 

2) w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym - do dnia 28 lutego

A ponadto dodatkowo w terminach wskazanych w § 10 rozporządzenia.

 

Wzory deklaracji, które należy złożyć do Ministra Gospodarki w formie pisemnej znajdują się w załącznikach.

Przekazując informacje zawarte we wzorach deklaracji, należy każdorazowo przekazać informacje zawarte w Deklaracji nr 1 i Deklaracji nr 2.

Załączniki

  Deklaracja grupy zw...alność.pdf 78,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja identyfi...ębiorcę.pdf 115,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja związk... Wykazu 1.pdf 91,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja zużycia... Wykazu 1.pdf 30,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj... Wykazu 1.pdf 31,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja gromadze... Wykazu 1.pdf 39,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja związku... Wykazu 2.pdf 48,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja nabywani... Wykazu 1.pdf 66,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj... Wykazu 2.pdf 82,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj... Wykazu 3.pdf 80,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja obiektu ... Wykazu 1.pdf 57,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja produkcj...Wykazie 3.pdf 72,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o znalez...hemicznej.pdf 34,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja zmiany p...licyjnych.pdf 66,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja obiektu ... Wykazu 3.pdf 90,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się