Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 21/18
Kwatera Główna Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO
w Neapolu poinformowała o przedsięwzięciu „Non-personal
service contract for Multimedia Operation Support services at JFC
Naples”
19.03.2018 więcej
Komunikat Nr 20/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przekazała nowe
informacje związane z realizacją przedsięwzięcia: „Support
to the RS AMN and NCIA DHS and Portals”.
15.03.2018 więcej
Komunikat Nr 19/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przekazała
Poprawkę 2 do przedsięwzięcia: „NATO Global Mobile, SIP
Trunk Telephony& Managed Service Contract”.
14.03.2018 więcej
Komunikat Nr 18/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przekazała
Poprawkę 1 do przedsięwzięcia: „Advisory and Assistance
Services” IFB-CO-14633-ASS.
14.03.2018 więcej
Komunikat Nr 17/18
Kwatera Główna KFOR przedstawiła zamiar ogłoszenia przetargu
na dostarczenie do Kosowa 28 różnego typu pojazdów.
12.03.2018 więcej
Komunikat Nr 16/18
Kwatera Główna NATO informuje o ogłoszeniu przetargu na
zaprojektowanie, utworzenie i utrzymanie Transparency Center w
Nowej Siedzibie Kwatery Głównej NATO w Brukseli.
12.03.2018 więcej
Komunikat Nr 15/18
Kwatera Główna NATO Airborne Early Warning and Control Force
wprowadziła zmiany do zamówienia w sprawie zaproszenia do
międzynarodowego przetargu na dostawę produktów
żywnościowych.
07.03.2018 więcej
Komunikat Nr 14/18
NATO informuje o zamiarze ogłoszenia przetargu: „Electricity
Supply to NATO Alliance Ground Surveillance Force (NAGSF) located
at Signorella Air Base (Italy)”.
07.03.2018 więcej
Komunikat Nr 13/18
Kwatera Główna NATO informuje o zamiarze ogłoszenia przetargu
na dostawę usług konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa
higieny pracy.
05.03.2018 więcej
Komunikat Nr 12/18
NCIA przedstawiła zamiar ogłoszenia przetargu „Provide
Maritime and NATO Airbone Early Warning Interface and Associated
Communications Systems Ship-Shore-Ship-Buffer, for Poland.”
27.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się