2017-07-28

Komunikat Nr 54/17

Przedmiot przetargu

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli przekazało informację o ogłoszeniu przez USA międzynarodowego przetargu w ramach NATO na następujące przedsięwzięcie „General Architect and Engineering (A-E) Services for the Project to Provide Army Prepositioned Stock (APS) Facilities in Poland – Powidz”

Informacje o przetargu

Przetarg Nr: 2FS15002-04

Wartość przetargu: Inwestycja ta o wartości około 187 mln Euro jest kluczowym przedsięwzięciem finansowanym z funduszy wspólnych sojuszu

Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED

Dane teleadresowe do kontaktu z zamawiającym

 

United States Mission to the

North Atlantic Treaty Organization

Attn: Whittni Hiscox – Contract Specialist

Tel: 0049-611-9744-2797, e-mail: whittni.c.hiscox@usace.army.mil

or

Erica Taylor – Contracting Officer

Tel: 0049-611-9744-2106, e-mail: erica.j.taylor @usace.army.mil

Zasady uczestnictwa w przetargu

Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem oferty powinni ją przygotować i przedstawić zgodnie z instrukcją

Termin składania ofert dla przedsiębiorców

Termin składania ofert: 21 sierpnia 2017 r.

Zainteresowane firmy mogą wziąć udział w Konferencji przed ofertowej, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Amelia Earhart Center, Konrad-Adenauer-Ring 39, 65187 Wiesbaden.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat przetargu są proszeni o kontakt z wyżej wskazanym przedstawicielem zamawiającego.

Osoby do kontaktu

Główni specjaliści: Anna Stępniak i Zbigniew Skrzyński

tel.: (22) 693 5673, (22) 693 5885

e-mail: anna.stepniak@mr.gov.pl, zbigniew.skrzynski@mr.gov.pl

Załączniki

  kom_54_17.pdf 578,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się