2017-08-17

Komunikat Nr 62/17

Przedmiot przetargu

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli przekazało informację o zamiarze ogłoszenia MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU w ramach Programu Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie: Evolution for Functional Services for Logistics C2 (LOG FS Evolution 1)” – Nr IFB-CO-14621-LOGFS 

Informacje o przetargu

Przetarg Nr: IFB-CO-14621- -LOGFS

Wartość przetargu: Zamówienie finansowane z funduszy wspólnych

Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED

Dane teleadresowe do kontaktu z zamawiającym

NATO CI Agency

Boulevard Leopold III

1110 Brussels, Belgium

Attention: Mr Peter Kowalski – Senior Contracting Officer

Fax: +32 (2) 707 8770

E-mail: Peter.Kowalski@ncia.nato.int

Zasady uczestnictwa w zamówieniach NATO

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat przetargu są proszeni o kontakt z wyżej wskazanym przedstawicielem zamawiającego.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Ponadto zainteresowana firma powinna złożyć wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Współpracy Międzynarodowej do dnia 4 września 2017 r. na adres:

Pani Ewa Baranowska

Naczelnik Wydziału

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rozwoju

pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Osoby do kontaktu

Główni specjaliści: Anna Stępniak i Zbigniew Skrzyński

tel.: (22) 693 5673, (22) 693 5885

 

e-mail: anna.stepniak@mr.gov.pl, zbigniew.skrzynski@mr.gov.pl

Załączniki

  NOI CO-14621-LOG FS...ion FINAL.pdf 185,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się