2017-09-08

Komunikat Nr 64/17

Przedmiot przetargu

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli przekazało informację o zamiarze zaproszenia do MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU w ramach NATO na następujące przedsięwzięcie: „Lease of reprographic and finishing equipment for SHAPE and JFCBS HQs”.

Informacje o przetargu

Nr ref.: ACO-SH-17-16

Wartość przetargu: Wartość całkowita kontraktu:750 000 EUR

Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED

Dane teleadresowe do kontaktu z zamawiającym

SHAPE J8 AQM
ACO Acquisition Management Branch
Attn: Mrs. Valerie HINNENS & Mr. Jacques Beheyt
PO box 27/A
B-7010 SHAPE, Belgium
Fax: +32-(0)65.44 35 42 - Tel: +32 (0)65.44 23 24
e-mail: valerie.hinnens@shape.nato.int, jacques.beheyt@shape.nato.int 

Zasady uczestnictwa w zamówieniach NATO

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat przetargu są proszeni o kontakt z wyżej wskazanym przedstawicielem zamawiającego.

Wniosek o zgłoszenie w formie nominacji

Zainteresowana firma powinna złożyć wniosek o zgłoszenie w formie nominacji do  przetargu do Departamentu Współpracy Międzynarodowej do dnia 30 września 2017 r. na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rozwoju

pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Osoby do kontaktu

Radca  Ministra Ewa Swędrowska, e-mail: ewa.swedrowska@mr.gov.pl  tel.: (22) 693 53 54

Jacek Piłatkowski, e-mail: jacek.pilatkowski@mr.gov.pl, (22) 693 5213

Załączniki

  IFIB-ACO-SH-17-16, NOI.pdf 101,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się