2017-09-13

Komunikat Nr 66/17

Przedmiot przetargu

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Biuro Kontroli Finansowej Sekretariatu Międzynarodowego NATO poinformowało o zaproszeniu do składania ofert w planowanym przedsięwzięciu: „Training services for the NATO-Ukraine Resettlement Programme - Framework Agreement”.

Informacje o przetargu

 

Nr ref.: RFP 2017-22433

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach NATO-Ukraine Resettlement Programme, którego celem jest ułatwienie żołnierzom armii ukraińskiej powrotu do cywilnego życia poprzez umożliwienie im nabycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Oferenci przedstawiają propozycje (zgodnie z wymogami ujętymi w załączniku RFP) w terminie do 9 listopada 2017 r., do godz. 15.00 CET.  Przedsiębiorcy zainteresowani wpisaniem na listę potencjalnych oferentów powinni skontaktować się ze wskazanym poniżej przedstawicielem zamawiającego lub zarejestrować się na stronie internetowej NATO IS Business Opportunities (http://www.nato.int/structur/procurement).

Ostateczny wybór oferenta i udzielenie zamówienia nastąpią najpóźniej w styczniu 2018 r. Okres obowiązywania umowy wynosić będzie trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Dane teleadresowe do kontaktu z zamawiającym

 

Mr. Fabrice Massart

e-mail: massart.fabrice@hq.nato.int

Tel: +32-2-707-1284

Fax:+32-2-707-4927

NATO HQ – Procurement Service CB 2600

Boulevard Leopold III, 1110 Brussels, Belgium

Załączniki

  kom_66_17.pdf 239,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się