2017-09-15

Komunikat Nr 68/17

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli przekazało informację, iż poszukiwani są wykonawcy do międzynarodowego przetargu organizowanego przez rząd Republiki Federalnej Niemiec w ramach NATO na następujące przedsięwzięcie: „ACCS Voice Communication System (VCS) Enhancement for CAOC Uedem”.

Informacje o przetargu

Wartość przetargu: ok. 3,000,000 EUR

Miejsce dostarczenia: Uedem, Niemcy

Klauzula tajności: NATO SECRET

Szczegółowe informacje nt. przetargu, w tym wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom, znajdują się w załączonym dokumencie. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w przetargu powinny przesłać swoje zgłoszenie pod podany niżej adres w terminie do 20 października 2017 r.

Dane teleadresowe do kontaktu z zamawiającym

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Referat 424

Postfacht 51 71

65726 Eschborn

Tel.: +49-6196 / 908 – 2257

Fax: +49-6196 / 908 – 11 2257

Osoby do kontaktu w Ministerstwie Rozwoju

Jacek Piłatkowski, e-mail: jacek.pilatkowski@mr.gov.pl, (22) 693 52 13

Maciej Konarski, e-mail: maciej.konarski@mr.gov.pl, (22) 693 54 36

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się wysłać swoje zgłoszenie do organizatorów przetargu prosimy o poinformowanie o tym fakcie ww. pracowników Ministerstwa Rozwoju.

Załączniki

  170908 Scan EFB ICB 01-2017.pdf 289,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się