2017-09-20

Komunikat nr 70/17

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw  oraz środowisk naukowych na przedstawienie swoich najnowocześniejszych technologii.

Infomacje o konkursie

8 wybranych firm będzie mogło zaprezentować swoje osiągnięcia  podczas  sympozjum „NIAS’17’Cyber – beyond the horyzont. Different perspectives, a new way forward”, które odbędzie się w Mons (Belgia) w dniach 17-19 października 2017.

Firmy chcące wziąć udział w konkursie powinny przedstawić swoją ofertę obejmującą:

1. Nazwę firmy

2. Kraj NATO, w którym firma jest zarejestrowana

3. Profil firmy (mśp czy środowisko nauki)

4. Punkt kontaktowy (imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., adres)

5. Tytuł propozycji

6. Dziedzina (głębokie uczenie, technologie kwantowe)

7. Opis propozycji (2000 znaków)

8. Unikalne aspekty propozycji i odniesienie do NATO (500 znaków).

 

Termin zgłaszania: 22 września 2017r.

 

Zainteresowane firmy proszone są o wysyłanie ew. pytań oraz ofert bezpośrednio na adres: industryrelations@ncia.nato.int.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 2 października 2017.

Osoby do kontaktu w Ministerstwie Rozwoju:

Jacek Piłatkowski: e-mail: jacek.pilatkowski@mr.gov.pl, tel. (22) 693 52 13

Maciej Konarski: e-mail: maciej.konarski@mr.gov.pl, tel. (22) 693 54 36

 

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się wysłać swoje oferty do organizatorów przedsięwzięcia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie ww pracowników Ministerstwa Rozwoju.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się