2017-10-25

Komunikat Nr 78/17

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Agencja Komunikacji i Informacji NATO przystąpiła do badania rynku w ramach przedsięwzięcia: „Provide SATCOM Ground Segment Electronic Protective Measures (EPM) Modem System”.

Informacje o badaniu

Nr ref.: MS-CO-14672-SATCOM

Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED

Szczegółowe informacje nt. badania, w tym kwestionariusz z pytaniami oraz informacje o wymaganiach stawianych potencjalnym oferentom, znajdują się w załączonym dokumencie.

Zainteresowane przedsiębiorstwa powinny przesłać swoje odpowiedzi na wskazany poniżej adres w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 17:00 CET.

Dane teleadresowe do kontaktu z Agencją

Ms. Viktorija NAVIKAITÉ

NCI Agency

Acquisition Directorate

Avenue du Bourget 140

B-1110 Brussels

Belgium

e-mail: viktorija.navikaite@ncia.nato.int

Osoby do kontaktu w Ministerstwie Rozwoju

Jacek Piłatkowski, e-mail: mzp@mr.gov.pl, (22) 693 52 13

Maciej Konarski, e-mail: mzp@mr.gov.pl, (22) 693 54 36

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się wziąć udział w prowadzonym przez NATO badaniu rynku, prosimy o poinformowanie o tym fakcie ww. pracowników Ministerstwa Rozwoju.

Załączniki

  MS-CO-14672-SATCOM ... 20171024.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się