2017-10-30

Komunikat Nr 79/17

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Ministerstwo Obrony Estonii ogłosiło informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na projekt w Estonii.

Informacje o przetargu

Nr ref.: AC/4(PP)N(2016)0086, 13.10.20116

AC/4-DS(2017)0023-DRAFT, 20.10.2017

NATO Cyber Range Capability 9C0121,

Seria1 2016/9IS32021

 

Klauzula tajności: część dokumentacji przetargowej oznaczona będzie klauzulą NATO RESTRICTED. Od pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia będą wymagane poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli do NATO SECRET włącznie.

 

W dniu 15.11.2017 odbędzie się w Tallinie seminarium na temat projektu. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o bezpośredni kontakt  z menadżerem projektu terminie do 8.11.2017:

 

Mr. Andri Rebane

email: andri.rebane@kaitseministererium.ee

 

W przetargu będą mogły brać udział jedynie firmy, które dokonają bezpośredniej rejestracji oraz utworzą konto na odpowiedniej stronie internetowej w Estonii.

 

Osoby do kontaktu w Ministerstwie Rozwoju

Ewa Swędrowska, e-mail: mzp@mr.gov.pl, tel.: (22) 693 53 54

Jacek Piłatkowski, e-mail: mzp@mr.gov.pl, (22) 693 52 13

Załączniki

  171027 NATO Cyber R...3,17,4747.pdf 699,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się