2017-11-13

Komunikat Nr 81/17

Ministerstwo Rozwoju informuje, że Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli przekazało ogłoszenie o  zaproszeniu do przetargu: THE UPRGRADE OF THE GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE

Informacje o przetargu

Nr ref.: IFB-CO-14179-GIS Amendment 2 dated 10 November  2017

 

Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED lecz na etapie realizacji wymagane będzie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie „NATO SECRET”

 

W dniu 20 listopada 2017 r. w Hadze planowana jest konferencja na temat zakresu przetargu.

 

Złożenie ofert w terminie do 2 lutego 2018 r. do godz. 12.00 (czasu brukselskiego) wyłącznie w formie papierowej (+kopie CD)  pod adresem:

 

NATO/NCI Agency

Acqusition Directorate

Attention: Ms. Ijeoma Ezeonwuka (x8104)

Avenue du Bourget 140, Batiment Z

B-1110, Belgium

 

Wnioski złożone elektronicznie nie będą przyjmowane.

Osoby do kontaktu w Ministerstwie Rozwoju

Jacek Piłatkowski: e-mail: mzp@mr.gov.pl, (22) 693 5213

Ewa Swędrowska: e-mail: mzp@mr.gov.pl, (22) 693 5354

 

Przedsiębiorstwa wysyłające swoje oferty prosimy o poinformowanie tym fakcie w/w pracowników Ministerstwa Rozwoju.

Załączniki

  NU_IFB-CO-14179-GIS...endment 2.pdf 952,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się