2017-12-21

Komunikat Nr 85/17

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej rozpoczęło poszukiwanie wykonawcy, któremu udzielony zostanie kontrakt w ramach przedsięwzięcia: „Airfield Caslav – restoration RWY, TWYs, aircraft parking platforms and modernisation of airfield lighting”.

Informacje o przetargu

Nr ref.: ICB /01/2018 – reko RWY (PD)

Klauzula tajności: NATO RESTRICTED lub wyższa

Przedmiotem przetargu jest remont pasa startowego, dróg kołowania, płyt postojowych, a także systemu oświetlenia na lotnisku w Čáslav. Szczegółowe informacje nt. przedsięwzięcia, w tym wymagań stawianych potencjalnym oferentom, znajdują się w załączonym dokumencie.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy  powinny złożyć wnioski o  wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju do dnia 1 lutego 2018 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rozwoju

pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

oraz

Firmy nie posiadające deklaracji uprawnienia nie będą mogły wziąć udziału w przetargu.

Regulamin udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorami wniosków dostępny jest pod adresem: http://mr.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/informacje-o-przetargach-nato.html

Kontakt w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Jacek Piłatkowski: tel. (22) 693 52 13, e-mail: mzp@mr.gov.pl

Ewa Swędrowska, tel.: (22) 693 53 54, e-mail: mzp@mr.gov.pl

Załączniki

  CZE ICB NOI_ICB 012... RWY (PD).doc 119 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się