Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2610.4.2019.GK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-08-05  
Data publikacji do
2019-11-22  
Termin składania ofert
2019-09-03 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2610.4.2019.GK  

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do  3 września 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór Istotnych Postanowień Umowy (IPU)
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego
 

Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ z dnia 2019-08-23 (w tym zmiana terminu składania ofert)

Formularz ofertowy po zmianach

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 3 września 2019 r.
W części załączniki informacja z otwarcia ofert.

 

Inormacja o wyborze z dnia 17 września 2019 r, została zamieszczona poniżej w części załączniki.

 

Inormacja o udzieleniu zamówienia

Dnia 2019-10-18 zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Załączniki

  Ogłoszenie - IWZ.pdf 472,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_4_GK_19.pdf 298,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_wzor_umowy.pdf 366,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_oswiadczenie_..._4_GK_19.docx 21,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_oswiadczenie_...e_4_GK_19.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_grupa_kapital...a_4_GK_19.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_wykaz_usług_4_GK_19.docx 14,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_Formularz_ofe..._4_GK_19.docx 46,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...019-08-23.pdf 252,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy ...zmianach.docx 47,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_z_otwarc...ert_4GK19.pdf 187,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...a stronę.pdf 268,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się