Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2610.7.2019.MB Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz MIiR.  
Przedmiot zamówienia
Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz MIiR.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-09-30  
Data publikacji do
2019-11-25  
Termin składania ofert
2019-10-15 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2610.7.2019.MB  

 

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 15 października 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Poniżej zamieszczone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/ należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

 

Dnia 2019-10-02 Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15 października 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

 

 

Dnia 23 października 2019 r. w części załączniki została zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...019-09-30.pdf 78,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 2610.7.2019.MB.pdf 462,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 SOPZ ...7.2019.MB.pdf 348,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 Wzór...7.2019.MB.pdf 335,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 Oswia....2019.MB.docx 25,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 Grupa...7.2019.MB.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 Formu...7.2019.MB.doc 121 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamia...mówieniu.pdf 23,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 198,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...a stronę.pdf 194,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się