Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.65.2019.AD Przygotowanie i organizacja II edycji hackathonu, którego celem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2/4  
Data publikacji od
2019-10-04  
Data publikacji do
2019-11-30  
Termin składania ofert
2019-10-16 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.65.2019.AD  

UWAGA, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 16 października 2019 r.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 16 października 2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 1 do OPZ - Plany wynajętych przez Zamawiającego pomieszczeń
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – wzór Formularza Ofertowego

Dnia 2019-10-11 Zamawiający zamieścił wyjaśnienia i zmiany tresci SIWZ oraz dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na 16 paździrnika 2019 r.

Poniżej w załacznikach zamieszczono:

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 2019-10-11

Logotyp

Księga znaku

Formularz ofertowy po zmianach

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 października 2019 r.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.

 

Dnia 22 października 2019 r. w części załączniki została zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Załączniki

  Ogloszenie_65AD19.pdf 378,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_OPZ_65AD19_.pdf 568,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1 do OPZ_plany ...ń_65AD19.pdf 4,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_wzor_umowy_65AD19.pdf 301,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_...e_65AD19.docx 24,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Grupa_kapitalowa_65AD19.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_FO_65AD19.doc 163 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmi...019-10-11.pdf 202,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Logotyp H+LOGO_RGB.png 11,01 KB (png) szczegóły pobierz
  Ksiega znaku hackathon+.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_5_FO_65AD1910.... zmianach.doc 163,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 207,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...a stronę.pdf 198,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się