Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.V.2511.110.2015.JZ wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja bieżąca procedury naboru, oceny i wyboru projektów w Programach Współpracy INTERREG 2014 – 2020”.  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn.„Ewaluacja bieżąca procedury naboru, oceny i wyboru projektów  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Wspólna  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2016-02-02  
Data publikacji do
2016-06-30  
Termin składania ofert
2016-02-23 13:00  
Numer zgłoszenia
BDG.V.2511.110.2015.JZ  

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć do 23.02 2016 r. do godz. 13.00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 0001, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
Załącznik Nr 2 – wzór umowy;
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik Nr 3a – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik Nr 4 – wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
Załącznik Nr 4a – wzór informacji, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
Załącznik Nr 5 – wzór wykazu głównych usług;
Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego.

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10.02.2016 roku

Załącznik Nr 1 – ujednolicony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 16.02.2016 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2016 roku

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 17.02.2016 roku

 

Informacja z dnia 13 kwietnia 2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: EGO S.C.Evaluation for Government Organizations S.C., ul. Podmokła 53 B, 4-819 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem ich oceny do pobrania w części załączniki, poniżej.

Załączniki

  Ogloszenie_110_JZ_15.pdf 78,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_110_JZ_15.pdf 262,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_110_JZ_15.pdf 458,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_U_110_JZ_15.pdf 493,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_O_110_JZ_15.doc 61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_3a_O_110_JZ_15.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_LGK_110_JZ_15.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4a_INGK_110_JZ_15.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_WU_110_JZ_15.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_WO_110_JZ_15.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_FO_110_JZ_15.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_zmiana_110_JZ_15.pdf 132,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_SOPZ_110_JZ_u...dnolicony.pdf 458,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana_2_110_JZ_15.pdf 117,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_zmiana_110_JZ_15.pdf 40,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia_17_02_2016.pdf 174,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  streszczenie oceny_...0.2015.JZ.pdf 199,7 KB (pdf) szczegóły pobierz