Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapraszamy do składania ofert na dostawę narzędzi
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na dostawę narzędzi.
19.11.2019 więcej
Materiały promocyjne nt. działań Partnerstwa na rzecz dostępności
Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności na realizację
materiałów promocyjnych nt. dobrych praktyk stosowanych przez
członków Partnerstwa na rzecz dostępności
08.11.2019 więcej
Zapraszamy do składania ofert na dostawę artykułów hydraulicznych
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów
hydraulicznych.
08.11.2019 więcej
Zapraszamy do składania ofert na dostawę artykułów elektrycznych
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę art.
elektrycznych
08.11.2019 więcej
Zapraszamy do składania ofert na dostawę narzędzi
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę narzędzi.
08.11.2019 więcej
Wsparcie Wnioskodawców w procesie przeprowadzenia zamówień
Usługa wsparcia Wnioskodawców w działaniu 2.1 POIR w procesie
przygotowania i przeprowadzenia zamówień zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków.
31.10.2019 więcej
Organizacja IV Spotkania Rocznego w ramach POiŚ 2014-2020
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do złożenia oferty
na organizację IV Spotkania Rocznego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
31.10.2019 więcej
Konferencja „Dzień Informacyjny CEF 2019”
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i
obsługa konferencji pn. Dzień Informacyjny CEF 2019
organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
28.10.2019 więcej
Organizacja VI Spotkania Rocznego w ramach POIiŚ
W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na organizację VI Spotkania Rocznego w
ramach POIiŚ, zapraszamy do składania propozycji cenowej.
24.10.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego w formie warsztatów
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego szkolenia
grupowego w formie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy i
ratownictwa oraz w zakresie elementów Programu Dostępność
Plus
23.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się