Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów dla potencjalnych beneficjentów POiŚ
– Przedmiotem zadania jest przygotowanie materiałów
szkoleniowych oraz przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów
dla potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i
Środowisko 2014-2010 (POIiŚ 2014-2020) w ramach działania 6.1.
Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, którzy
będą realizować projekty zakupu taboru elektrycznego.
13.07.2018 więcej
Wykonanie ram zatrzaskowych OWZ
Wykonanie 17 szt. ram zatrzaskowych OWZ formatu A2 oraz 27 szt.
ram zatrzaskowych OWZ formatu A3, wykonanych z profilu
aluminiowego 20 mm, o narożnikach prostych.
13.07.2018 więcej
Kurs dla pracowników agencji rozwoju regionalnego na Ukrainie
Academy of development managers - course for employees of
regional development agencies and business support centers in
Ukraine.
12.07.2018 więcej
Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania EFS 2015-2017
Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania
Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017
06.07.2018 więcej
Dostawa 15 szt. suszarek kieszeniowych do rąk
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na dostawę do siedziby Zamawiającego przy ul. Wspólnej
2/4 w Warszawie 15 szt. suszarek kieszeniowych do rąk
04.07.2018 więcej
Świadczenie usług eksperckich w obszarze wyceny usług developerskich
Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług eksperckich
wyceny usług developerskich (budowy/rozbudowy/modyfikacji) dla
systemów informatycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
02.07.2018 więcej
Usługi weryfikacji wniosków o płatność w ramach Działania 4.1 POWER
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na
usługi weryfikacji wniosków o płatność wraz z analizą
pogłębiona oraz kontrolą zamówień publicznych w ramach
Działania 4.1 POWER
25.06.2018 więcej
Świadczenie usług eksperckich w obszarze wyceny usług developerskich
Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług eksperckich
wyceny usług developerskich (budowy/rozbudowy/modyfikacji) dla
systemów informatycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
22.06.2018 więcej
Analiza dot. wprowadzenia obowiązku montażu dźwigów osobowych
Uwaga! Wydłużony termin składania ofert! Opracowanie analizy
określającej skutki wprowadzenia obowiązku montażu dźwigów
osobowych lub osobowo-towarowych w nowobudowanych oraz
istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
20.06.2018 więcej
Opracowanie ekspertyzy w zakresie montażu dźwigów osobowych
Uwaga! Wydłużony termin składania ofert! Ekspertyza dot.
możliwości montażu dźwigów osobowych lub osobowo-towarowych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, z uwzględnieniem
aspektów technologicznych, finansowych i proceduralnych.
20.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się