Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na przygotowanie i organizacja hackathonu
Przygotowanie i organizacja hackathonu, zwanego dalej
Wydarzeniem, którego celem jest wypracowanie rozwiązań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami przy użyciu technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
18.09.2018 więcej
Szkolenie dot. bezpieczeństwa antyterrorystycznego i pierwszej pomocy
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego z
zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego oraz pierwszej
pomocy dla maksymalnie 17 pracowników Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju
17.09.2018 więcej
Organizacja i obsługa konferencji edukacyjnej dotyczącej POIŚ 2014-20
Organizacja i obsługa konferencji edukacyjnej dotyczącej
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (sektor
energetyka)
14.09.2018 więcej
Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji MIiR
Zapraszamy do składania ofert na organizację konferencji
poświęconej praktycznym aspektom zwalczania nadużyć
finansowych w funduszach polityki spójności w Polsce
13.09.2018 więcej
Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na przygotowanie i organizacja hackathonu
Przygotowanie i organizacja hackathonu, zwanego dalej
Wydarzeniem, którego celem jest wypracowanie rozwiązań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami przy użyciu technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
12.09.2018 więcej
Oszacowanie wartości wykonania ekspertyzy w zakresie funkcjonowania geodezji i kartografii w wybranych krajach UE
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do przesyłania
informacji nt. szacunkowej wartości planowanego zamówienia,
zgodnie z dołączonym dokumentem. Podstawowym celem ekspertyzy
jest przegląd i zestawienie regulacji (prawnych/pozaprawnych)
dotyczących rozwiązań instytucjonalnych w zakresie geodezji i
kartografii we wskazanych przez Zamawiającego krajach UE.
03.09.2018 więcej
Organizacja i obsługa szkolenia dla Departamentu Rozwoju Cyfrowego
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa szkolenia pt.
„Zaawansowane wyszukiwanie w internecie”
28.08.2018 więcej
Organizacja posiedzenia Komitetu Monitorującego POIŚ w Gdańsku
Organizacja posiedzenia Komitetu Monitorującego Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w dniach 4-5
października 2018 r. w Gdańsku
28.08.2018 więcej
Szkolenia dla 140 pracowników instytucji systemu wdrażania POIR
Organizacja szkolenia wyjazdowo-informacyjnego dla maksymalnie
140 osób, pracowników instytucji systemu wdrażania Programu
Inteligentny Rozwój
28.08.2018 więcej
Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na wykonanie ekspertyzy
Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na wykonanie
ekspertyzy pn. „Big Data – wsparcie wykorzystania danych w
gospodarce (z funduszy UE na lata 2021-2027)”
27.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się