Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja spotkania instytucji zaangażowanych w POIŚ 2007-2013
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i
obsługa spotkania przedstawicieli i pracowników instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Programu Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
19.05.2018 więcej
Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania poziomu wiedzy nt. FE
Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania świadomości,
znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2018/2019
15.05.2018 więcej
Usługi związane z Systemem Zarządzania Dokumentami OfficeObjects®
Świadczenie usług instalacji i migracji danych wraz z
zapewnieniem wsparcia i utrzymania Systemu Zarządzania
Dokumentami OfficeObjects®
14.05.2018 więcej
Publikacja obwieszczeń prasowych
Zapraszamy do składania ofert na publikację obwieszczeń
prasowych w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego
kraju oraz w prasie ogólnopolskiej
14.05.2018 więcej
Przeprowadzenie szkolenia - Dostęp do informacji publicznej
Przeprowadzenie szkolenia „Dostęp do informacji publicznej i
informacji sektora publicznego - szkolenie specjalistyczne dla
pracowników instytucji w systemie POIŚ"
11.05.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu RTV
Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu
RTV
26.04.2018 więcej
Przeprowadzenie szkolenia "Mind mapping w pracy zespołowej"
Przeprowadzenie szkolenia "Mind mapping w pracy zespołowej".
20.04.2018 więcej
Realizacja do 60 kontroli projektów i 51 wizyt monitoringowych POWER
Realizacja maksymalnie 60 kontroli projektów w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 51
wizyt monitoringowych w ramach PO WER
16.04.2018 więcej
Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym
Opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Zrównoważona
mobilność w planowaniu przestrzennym”, w ramach procedury
szacowania wartości zamówienia
12.04.2018 więcej
Konserwacja oraz dokonywanie awaryjnych napraw bram oraz szlabanów
Zapraszamy do składania ofert na konserwację oraz dokonywanie
awaryjnych napraw bram oraz szlabanów zainstalowanych na
terenie Ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie
12.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się