Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja spotkania instytucji zaangażowanych w POIŚ 2007-2013
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i
obsługa spotkania przedstawicieli i pracowników instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Programu Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
19.05.2018 więcej
Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania poziomu wiedzy nt. FE
Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania świadomości,
znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2018/2019
15.05.2018 więcej
Usługi związane z Systemem Zarządzania Dokumentami OfficeObjects®
Świadczenie usług instalacji i migracji danych wraz z
zapewnieniem wsparcia i utrzymania Systemu Zarządzania
Dokumentami OfficeObjects®
14.05.2018 więcej
Publikacja obwieszczeń prasowych
Zapraszamy do składania ofert na publikację obwieszczeń
prasowych w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego
kraju oraz w prasie ogólnopolskiej
14.05.2018 więcej
Przeprowadzenie szkolenia - Dostęp do informacji publicznej
Przeprowadzenie szkolenia „Dostęp do informacji publicznej i
informacji sektora publicznego - szkolenie specjalistyczne dla
pracowników instytucji w systemie POIŚ"
11.05.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu RTV
Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu
RTV
26.04.2018 więcej
Przeprowadzenie szkolenia "Mind mapping w pracy zespołowej"
Przeprowadzenie szkolenia "Mind mapping w pracy zespołowej".
20.04.2018 więcej
Realizacja do 60 kontroli projektów i 51 wizyt monitoringowych POWER
Realizacja maksymalnie 60 kontroli projektów w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 51
wizyt monitoringowych w ramach PO WER
16.04.2018 więcej
Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym
Opracowanie publikacji o roboczym tytule: „Zrównoważona
mobilność w planowaniu przestrzennym”, w ramach procedury
szacowania wartości zamówienia
12.04.2018 więcej
Konserwacja oraz dokonywanie awaryjnych napraw bram oraz szlabanów
Zapraszamy do składania ofert na konserwację oraz dokonywanie
awaryjnych napraw bram oraz szlabanów zainstalowanych na
terenie Ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie
12.04.2018 więcej