2019-10-08

Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego w formie warsztatów, z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz w zakresie elementów programu Dostępność Plus, zwanego dalej „szkoleniem” dla maksymalnie 70  osób - pracowników różnych  instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia” w dniach 22-23 października 2019 r.

Termin i forma składania ofert:

Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do11 października2019 r. do godziny 14.00.na adres: wkpo@miir.gov.pl tytułując e-maila: „Pierwsza pomoc”.

Uwaga:

Z powodu błędu  w OPZ Ministerstwo unieważnia rozeznanie rynku na organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego w formie warsztatów, z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz w zakresie elementów programu Dostępność Plus

 

Załączniki

  załącznik nr 1 ta...a oferty.xlsx 13,7 KB (xls) szczegóły pobierz
  OPZ_szkolenie.doc 157 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi_91019.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się