2019-03-28

Kompleksowa organizacja i obsługa rajdu rowerowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa rajdu rowerowego na trasie Ustroń – Cieszyn – Czeski Cieszyn – Karvina – Zebrzydowice - Olza – Hať – Racibórz. Termin: 9-11 czerwca 2019 r. Trasa przebiega po polskiej i czeskiej stronie granicy. Rajdowi rowerowemu będzie towarzyszyć piknik promujący osiągnięcia polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Termin pikniku: 9 czerwca 2019 r. Camping OLZA, Al. Łyska 16, 43-400 CIESZYN, godzina imprezy piknikowej: 15.00 – 21.30.

Organizacją i prowadzeniem pikniku zajmie się oddzielny wykonawca.

Informacje o ofercie

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 9 kwietnia 2019 r. na adresy:
Szczegółowe informacje w załącznikach.

Osoba do kontaktu

Magdalena Misiak tel. 22 273 81 27
Bogumiła Kaczmarek tel. 22 273 71 54
Wydział Budżetowo-Organizacyjny
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju

Wynik rozeznania rynku

Do organizacji i obsługi rajdu rowerowego została wybrana oferta Wykonawcy:
Albera.pl – Andrzej Albera
ul. Drawska 10b/6
02-202 Warszawa

Załączniki

  zał. nr 1 do OPZ.xls 36 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do OPZ.xlsx 14,61 KB (xls) szczegóły pobierz
  OPZ_rajd_rowerowy.doc 117,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia.doc 21,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja nr 1.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się