2019-03-27

Organizacja szkolenia - Savoir vivre w pracy urzędnika

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia dla pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (tj. łącznie dla pracowników Instytucji Zarządzającej PO IIŚ oraz pracowników organu wdrażającego Instrument Łącząc Europę CEF (w sektorze transportu) pn. Savoir vivre w pracy urzędnika czyli zasady kultury i etyki w praktyce.

Szkolenie organizowane jest dla maksymalnej liczby 110 pracowników. W ramach realizacji ww. szkolenia Wykonawca zapewni: trenerów, którzy zrealizują usługę szkoleniową/warsztatową, usługi noclegowe, transportowe, gastronomiczno-restauracyjne oraz wynajem sal konferencyjnych.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 13-14 czerwca  2019 r.

Informacje o ofercie

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 5 kwietnia 2019 r.  na adres e-mail: rozeznaniaDPI@miir.gov.pl.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

Osoba do kontaktu

tel. 22 273 76 81

Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach klauzuli społecznej osoba bezrobotna/niepełnosprawna ma być zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej?

Zamawiający nie określa stosunku prawnego łączącego Wykonawcy z tą osobą.

UWAGA! Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferty podlegają odrzuceniu, z uwagi  na brak spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wskazanych w ofercie trenerów w odniesieniu do wymaganego doświadczenia trenerów.

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...fertowego.pdf 129,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Istotne postanowienia umowy.pdf 259,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...ertowego.docx 27,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...fertowego.rtf 96,45 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...ertowego.docx 28,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 kosztorys.xls 347,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...o- zmiana.pdf 220,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPZ zmiana.pdf 285,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe- zmiana.pdf 430,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się