2019-04-09

Organizacja wyjazdowych posiedzeń Komitetu Monitorującego POiŚ

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i obsługa dwóch wyjazdowych posiedzeń Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które odbędą się w maju 2019 r. w Kazimierzu Dolnym oraz we wrześniu/październiku 2019 r. w Poznaniu. 
 

Informacje o ofercie

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 16 kwietnia 2019 r. roku na adres e-mail: RozeznaniaDPI@miir.gov.pl
 

Osoba do kontaktu

Wiktoria Górniak , tel. 22 273 77 33 , e-mail: wiktoria.gorniak@miir.gov.pl
 
UWAGA! 15 kwietnia 2019 r. dodano plik w kategorii "Pytania i wyjaśnienia" z odpowiedzią na pytanie dot. organizacji lunchu w Rogalinie.

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...mówienia.pdf 258,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...dynatora.docx 28,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...rdynatora.pdf 306,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ... ofertowy.doc 540,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...iadczenie.pdf 223,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ... ofertowy.pdf 265,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...nia umowy.pdf 317,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe.pdf 380,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019-04-09_odpowied...zowujące.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  15_04_19_Pytanie do...Rogalinie.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się