2019-04-16

Pilotaż standardu baz danych planistycznych

Przedmiot zamówienia

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Pilotaż standardu baz danych planistycznych”, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, Departament Polityki Przestrzennej zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Zamówienie publiczne obejmuje przeprowadzenie pilotażu tworzenia danych przestrzennych w postaci zgodnej ze standardem baz danych planistycznych, modyfikację tego standardu na podstawie wyniku pilotażu oraz opracowanie narzędzia informatycznego.

W celu odpowiedniego oszacowania wartości zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia dołączony został Standard baz danych planistycznych (Standard BDP 0.1) opracowany w ramach zamówienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pt. „Opracowanie projektu standardów baz danych planistycznych” na podstawie umowy nr DPP-U-204/2016 z dnia 14.12.2016 r. Prawa autorskie majątkowe do przekazanych materiałów należą do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dotyczy to m.in. rozpowszechniania, publikowania, wprowadzania zmian lub zwielokrotniania w całości lub części bez zgody Ministerstwa.

Dołączony Standard baz danych planistycznych (Standard BDP 0.1) nie jest standardem docelowym, obowiązującym ani rekomendowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do stosowania przy opracowywaniu dokumentów planistycznych.

Informacja o ofercie

Proszę o podanie szacowanej wartości zamówienia oraz czasochłonności i wartości poszczególnych etapów i zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia w formie wypełnionego formularza wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia (załączniki do ogłoszenia nr 1). Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek wątpliwości, uwagi merytoryczne lub sugestie związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, uprzejmie proszę o zamieszczenie ich we wskazanym miejscu w formularzu szacowanej wartości zamówienia.

Szacowane wartości zamówienia proszę przekazać wyłącznie elektronicznie, do dnia
30 kwietnia 2019 r. na adres: kacper.kaminski@miir.gov.pl.

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia oraz dołączoną dokumentacją Standardu baz danych planistycznych (Standard BDP 0.1) .

Niniejsza ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ma ono na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia w związku z planowanym zamówieniem publicznym.

Osoba do kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę kontaktować się z Panem Kacprem Kamińskim, tel. 22 522 56 16, e-mail: kacper.kaminski@miir.gov.pl.

Schematy aplikacyjne w edytowalnej postaci dostępne są do pobrania pod linkiem:
ftp://standardDBP:BP126pS@ftp.mr.gov.pl/StandardBDP_0.1_plikiEA.zip

Załączniki

  Formularz_szacowane...i_Pilotaz.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  SOPZ_Pilotaz_Szacow..._wartosci.pdf 596,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.StandardBDP_0.1_K...ia_Terenu.pdf 829,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.StandardBDP_0.1_MPZP.pdf 7,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4.StandardBDP_0.1_PZPW.pdf 7,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3.StandardBDP_0.1_SUIKZP.pdf 10,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal2.StandardBDP_0....nistyczne.xls 148,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal1.StandardBDP_0....ia_Terenu.xls 126,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal3.StandardBDP_0...._a_HILUCS.xls 141,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal4.StandardBDP_0....e_a_HSRCL.xls 244 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się