2019-07-29

Poradnik dot. Ustawy o zapewnianiu dostępności

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie poradnika pokazującego możliwości realizacji wymagań wprowadzonych Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Poradnik ma mieć charakter informacyjny i stanowić wskazówkę dla podmiotów zobowiązanych Ustawą w zakresie: minimalnych wymagań, jakie muszą spełnić aby zapewnić dostępność na mocy ustawy oraz przykładowych rozwiązań i dobrych praktyk, jakie mogą być wprowadzane dla osób ze szczególnymi potrzebami w celu spełnienia tych wymagań. 

Informacje o ofercie

Informację na temat proponowanej oferty: szacunkowej wartości planowanego zamówienia, w języku polskim, należy przesyłać w terminie do dnia 20.08.2019 r. drogą elektroniczną na adres
e-mail: monika.augustynowicz@miir.gov.pl

Kryteria oceny

Kryteriami oceny przyszłych ofert będą: cena, koncepcja opracowanego materiału, klauzule społeczne, termin realizacji zamówienia. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu

Monika Augustynowicz: tel. 22 273 88 99, e-mail:  monika.augustynowicz@miir.gov.pl

Załączniki

  SOPZ.pdf 420,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się