2019-03-20

Przeprowadzenie szkolenia dot. procedury oceny oddziaływania na środowisko

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń pn. Procedura oceny oddziaływania na środowisko i jej ostatnie zmiany w kontekście wymagań wniosku o dofinansowaniu w szczególności w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji w systemie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: PO IiŚ 2014-2020). Przez cykl szkoleń rozumie się całość szkolenia, tj.: 3 sesje szkoleniowe realizowane w grupach do maksymalnie 40 osób. Na sesję szkoleniową składają się 2 dni szkoleniowe (dzień po dniu).

Informacje o ofercie

Oferty należy przesyłać do  27 marca 2019 r. na  adres e-mail: RozeznaniaDPI@miir.pl.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przesłania oferty pod nr 22 273 76 81

Osoba do kontaktu

Anita Giergielewicz tel. 22 273 76 81

Załączniki

  IPU .pdf 238,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPZ.pdf 260,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2 do ...ertowego.docx 28,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ertowego.docx 22,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b ...fertowego.rtf 96,27 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...ertowego.docx 25,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...fertowego.xls 262,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...fertowego.pdf 223,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...owego-ost.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...r raportu.pdf 375,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe.pdf 416,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się