2019-04-09

Przygotowanie albumu, filmów i podstron dot. Funduszy Europejskich

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zadania jest przygotowanie albumu prezentującego wybrane innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, przygotowanie na ich temat filmów i podstron do strony internetowej www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

Informacja o ofercie

Ofertę należy złożyć do 18 kwietnia 2019 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: aleksandra.borowiec@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu

Aleksandra Borowiec, tel. 22 273 71 16, adres e-mail: aleksandra.borowiec@miir.gov.pl

UWAGA! "W związku ze zbyt wczesnym wygaśnięciem ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności, jako kontynuację pierwszego ogłoszenia wrzucono nowe, identyczne w treści:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180893#

 

UWAGA! Zmodyfikowano tryb składania projektu landing page - możliwość przekazania projektu landing page e-mailowo jako kolorowej wizualiacji w formie elektronicznej dołączonej do maila razem z plikami html. Termin składania ofert został przedłużony do 6 maja 2019 r.

Wybór wykonawcy

Smartlink. Sp. z o.o.

Załączniki

  Formularz Ofertowy.docx 85,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kryteria oceny ofert.docx 74,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie.docx 87,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  SOZ.doc 453 KB (doc) szczegóły pobierz
  umowa.doc 465 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania_i_odpowiedz...12_04_19.docx 20,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania_i_odpowiedz..._04_2019.docx 22,83 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się