2019-09-25

Rozeznanie rynku na nagrania video i transmisje internetowe

Miejsce i sposób składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na nagrania video i transmisje internetowe. Oferty należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 4 października 2019 r. na adres jan.kujawski@miir.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jan.kujawski@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Kujawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 273 86 30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na nagrywaniu dźwięku i obrazu wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń (spotkań, konferencji, webinariów itp.) oraz ich transmisji on-line (streaming video) wraz z wykonaniem napisów na żywo (symultanicznego przekazu tekstowego), poprzez strony internetowe administrowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w tym także usługi montażu i utrwalenia materiałów transmitowanych. W ramach Umowy Zamawiający może zlecić usługi dodatkowe takie jak:

  • wykonanie audiodeskrypcji jako pliku postprodukcyjnego;
  • zrealizowanie audiodeskrypcji na żywo;
  • wykonanie tłumaczenia na język migowy (PJM);
  • wykonanie napisów rozszerzonych, transkrypcji obrazu i dźwięku do materiałów wideo.
  • zrealizowanie webinarium w serwisie Facebook

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
 
Treść ogłoszenia została zmieniona. Zmiany w Szczegółowym Opisie Zadania dotyczą poniższych punktów:
3.1.2 a
3.1.2 f
3.1.2 i
3.1.2. s
3.1.3 f
3.1.3 i
3.1.3 r
6 a

Informacja o wybranym wykonawcy

Wytwórnia Videofilmów Video Kadr Jacek Niewadzi, ul. Jasieńskiego 54, 25-346 Kielce
Data wpłynięcia oferty: 4 października 2019 r.

Załączniki

  SOZ_Transmisje_250919.pdf 343,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie Oferenta (1).pdf 439,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.pdf 481,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SOZ_Transmisje_2709..._zmianach.pdf 343,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan... 26092019.pdf 677,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się