2019-10-22

Zaprojektowanie pawilonu promującego Polskę oraz Miasto Katowice

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie koncepcji architektonicznej, wykonanie projektu wykonawczego oraz zaprojektowanie wnętrza pawilonu promującego Polskę oraz Miasto Katowice na X sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF10) w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Miasto Katowice zostało wybrane jako następny organizator Światowego Forum Miejskiego, które obędzie się w 2022 roku. 
Tematem wygranej aplikacji na organizację wydarzenia była  transformacja stolicy Górnego Śląska  - „Katowice w sercu przemian”.  
 

TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

 
Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające załącznik w formie oferty przygotowanej przez Wykonawcę oraz aktualne portfolio. Oferta musi zawierać cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. 
Ofertę należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej do 28 października   2019 roku, do godz. 12:00 na adres e-mail: natalia.kuzmina@miir.gov.pl.
 
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do 8 listopada  2019 r., do godz. 12:00.
 

KONTAKT

 
Natalia Kuźmina
Wydział Wydarzeń Informacyjnych i Promocyjnych
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
tel. 22 273 88 55, e-mail: Natalia.Kuzmina@miir.gov.pl

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...mówienia.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  OPZ_PAWILONPOLSKI.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...mówienia.pdf 8,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...mówienia.pdf 17,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PYTANIA DO OPZ.doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się