2016-03-07

Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Wniosek przeznaczony jest dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

 

Dofinansowanie z Funduszu Strefowego może być przyznane na realizację inwestycji na terenie Polski podmiotowi:

 

1)   który uzyskał zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej przed dniem 1 stycznia 2001 r. i które zostało zmienione w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw,

 

2)   który wszedł we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconego podmiotu, wskazanego w pkt 1,

 

3)   w którego kapitale zakładowym podmiot wskazany w pkt 1 posiada udział wynoszący co najmniej 25%,

 

4)   w którego kapitale zakładowym podmiot dominujący, wobec podatnika lub przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, posiada udział wynoszący co najmniej 90%.

 

Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego powinien być złożony w formie pisemnej do ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U z 2015 r. poz. 734, z późn. zm.).

Załączniki

  Formularz wniosku o...westycji.docx 70,26 KB (doc) szczegóły pobierz