Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dowiedz się jak załatwić swoją sprawę "krok po kroku"
Fundusze unijne, prawo jazdy, rejestracja pojazdu, MdM, budowa
domu, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, uprawnienia do
sporządzania świadectw energetycznych, odstępstwa od warunków
technicznych.
23.10.2015 więcej
Petycje
Tutaj dowiesz się jak złożyć petycję.
16.09.2015 więcej
Skargi i wnioski
Tutaj dowiesz się jak złożyć skargę lub wniosek.
14.05.2015 więcej
Jak uzyskać patronat
Zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i Finansów.
14.05.2015 więcej
Gdzie szukać informacji o dofinansowaniu unijnym
Jeśli szukasz dofinansowania unijnego dla swojego projektu,
tutaj dowiesz się gdzie uzyskać potrzebne informacje.
14.05.2015 więcej
Kontakt z mediami
Jeśli jesteś przedstawicielem mediów, w tej zakładce
znajdziesz informacje o tym, jak się z nami skontaktować.
14.05.2015 więcej
Dostęp do informacji publicznej
W tym artykule znajdziesz informacje jak zwrócić się do
ministerstwa o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie
informacji publicznej oraz o Centralnym Repozytorium Informacji
Publicznej
14.05.2015 więcej