Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dowiedz się jak załatwić swoją sprawę "krok po kroku"
Fundusze unijne, prawo jazdy, rejestracja pojazdu, MdM, budowa
domu, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, uprawnienia do
sporządzania świadectw energetycznych, odstępstwa od warunków
technicznych.
23.10.2015 więcej
Petycje
Tutaj dowiesz się jak złożyć petycję.
16.09.2015 więcej
Skargi i wnioski
Tutaj dowiesz się jak złożyć skargę lub wniosek.
14.05.2015 więcej
Jak uzyskać patronat
Zasady ubiegania się o patronat Ministra Rozwoju i Finansów.
14.05.2015 więcej
Gdzie szukać informacji o dofinansowaniu unijnym
Jeśli szukasz dofinansowania unijnego dla swojego projektu,
tutaj dowiesz się gdzie uzyskać potrzebne informacje.
14.05.2015 więcej
Kontakt z mediami
Jeśli jesteś przedstawicielem mediów, w tej zakładce
znajdziesz informacje o tym, jak się z nami skontaktować.
14.05.2015 więcej
Dostęp do informacji publicznej
W tym artykule znajdziesz informacje jak zwrócić się do
ministerstwa o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie
informacji publicznej oraz o Centralnym Repozytorium Informacji
Publicznej
14.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się