2016-07-07

Strony internetowe

Serwisy internetowe Ministerstwa Rozwoju:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa, dostępny pod adresem http://mr.bip.gov.pl,
 2. strona Ministerstwa, dostępna pod adresem www.miir.gov.pl,
 3. platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dostępna pod adresem www.ppp.gov.pl,
 4. portal Funduszy Europejskich 2014-2020, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 5. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dostępny pod adresem www.pois.gov.pl,
 6. serwis Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.poir.gov.pl,
 7. serwis Programu  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dostępny pod adresem www.power.gov.pl,
 8. serwis Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskacyfrowa.gov.pl,
 9. serwis Programu Polska Wschodnia 2014-2020, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.gov.pl,
 10. serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, dostępny pod adresem www.popt.gov.pl,
 11. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, dostępnyo pod adresem www.ewt.gov.pl,
 12. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, dostępny pod adresem www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,
 13. serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dostępny pod adresem www.pois.2007-2013.gov.pl,
 14. serwis Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępny pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl,
 15. serwis Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, dostępny pod adresem www.efs.2007-2013.gov.pl,
 16. serwis Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, dostępny pod adresem www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl,
 17. serwis Programu Pomoc Techniczna 2007-2013, dostępny pod adresem www.popt.2007-2013.gov.pl,
 18. serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej  2007-2013, dostępny pod adresem www.ewt.2007-2013.gov.pl,
 19. serwis Ewaluacja, dostępny pod adresem www.ewaluacja.gov.pl,
 20. serwis Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępny pod adresem  www.eog.gov.pl,
 21. serwis Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępny pod adresem  www.programszwajcarski.gov.pl,
 22. serwis Mapa dotacji UE, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl,
 23. Portal Promocji Eksportu, dostępny pod adresem www.trade.gov.pl,
 24. platforma dot. do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
 25. serwis Centrów Arbitrażu i Mediacji, dostępny pod adresem caim.gov.pl,
 26. serwis Polityki Nowej Szansy, dostępny pod adresem nowaszansa.gov.pl,
 27. serwis Konsultacje On-Line, dostępny pod adresem konsultacje.gov.pl,
 28. serwis Baza Konkurencyjności, dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 29. serwis Baza Konkurencyjności EFS, dostępny pod adresem https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
 30. Portal Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, dostępny pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/
 31. wyszukiwarka projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/
 32. strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
 33. zbiór danych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, dostępny pod adresem https://danepubliczne.gov.pl/dataset?organization=ministerstwo-rozwoju,
 34. serwis Punktu Kontaktowego, dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl,
 35. profil Ministerstwa w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/MinisterstwoInwestycjiIRozwoju/
 36. profil Punktu Kontaktowego w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/eugopl/,
 37. profil Funduszy Europejskich w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/FunduszeUE/,
 38. profil „I love Polska Wschodnia” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem  https://www.facebook.com/polskawschodnia/,
 39. profil Ministerstwa w serwisie Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/MR_GOV_PL,
 40. kanał Ministerstwa w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw,
 41. kanał Funduszy Europejskich w serwisie YouTube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/funduszeeuropejskie,
 42. profil Funduszy Europejskich w serwisie Google+, dostępny pod adresem https://plus.google.com/+funduszeeuropejskie/posts.