Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-08-23 11:54:36  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 100798 o nazwie 'Procedura przygotowania wniosku o wkład finansowy EFD do Globalizacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste100798
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteProcedura przygotowania wniosku o wkład finansowy EFD do Globalizacji
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteKonsultacje projektu Procedury przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020
fullpuste
Procedura przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020.
 
Prezentujemy projekt procedury przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowych Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na lata 2014-2020 z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma przekazującego projekt do konsultacji. Proszę o przesyłanie uwag również w formie elektronicznej na adres: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.
 
publishfrompuste2017-08-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprocedura-przygotowania-wniosku-o-wklad-finansowy-efd-do-globalizacji
2017-08-23 11:55:20  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Procedura przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020.</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Prezentujemy projekt procedury przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowych Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na lata 2014-2020 z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma przekazującego projekt do konsultacji. Proszę o przesyłanie uwag r&oacute;wnież w formie elektronicznej na adres: <a href="http://sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl">sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl</a>.</div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> <strong>Procedura przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020.</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Prezentujemy projekt procedury przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowych Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na lata 2014-2020 z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma przekazującego projekt do konsultacji.</div> <div> Proszę o przesyłanie uwag r&oacute;wnież w formie elektronicznej na adres: <a href="http://sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl">sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl</a>.</div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Procedura przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020.
 
Prezentujemy projekt procedury przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowych Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na lata 2014-2020 z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma przekazującego projekt do konsultacji. Proszę o przesyłanie uwag również w formie elektronicznej na adres: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.
 
Procedura przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2014-2020.
 
Prezentujemy projekt procedury przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowych Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na lata 2014-2020 z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu w terminie 14 dni od otrzymania pisma przekazującego projekt do konsultacji.
Proszę o przesyłanie uwag również w formie elektronicznej na adres: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.
 
2017-08-23 11:55:20  Magdalena Gawlas

Załączono plik 280594

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1064901
user_idpuste1275105
fobject_idpuste280594
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste100798
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-23 11:55:20  Magdalena Gawlas

Załączono plik 280595

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1064902
user_idpuste1275105
fobject_idpuste280595
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste100798
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się