Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-08 13:18:56  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 102394 o nazwie 'Zarządzenie PRM ws. Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste102394
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteZarządzenie PRM ws. Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteZarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju.
fullpuste

W załącznikach projekt nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwojowej, skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

publishfrompuste2017-09-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-prm-ws-komitetu-koordynacyjnego-ds-polityki-rozwoju
2017-09-08 13:19:24  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> W załącznikach projekt nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwojowej, skierowany do uzgodnień międzyresortowych.</p> ' na '<p> W załącznikach prezentujemy projekt nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwojowej, skierowany do uzgodnień międzyresortowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W załącznikach projekt nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwojowej, skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

W załącznikach prezentujemy projekt nowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Polityki Rozwojowej, skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

2017-09-08 13:19:24  Magdalena Gawlas

Załączono plik 286451

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1086605
user_idpuste1275105
fobject_idpuste286451
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste102394
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-08 13:19:24  Magdalena Gawlas

Załączono plik 286452

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1086606
user_idpuste1275105
fobject_idpuste286452
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste102394
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-08 13:19:24  Magdalena Gawlas

Załączono plik 286453

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1086607
user_idpuste1275105
fobject_idpuste286453
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste102394
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-08 13:19:24  Magdalena Gawlas

Załączono plik 286454

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1086608
user_idpuste1275105
fobject_idpuste286454
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste102394
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się