Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-11-15 20:59:35  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 109051 o nazwie 'Petycja z dnia 9 listopada 2017 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste109051
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 9 listopada 2017 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266
fullpuste

Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.

publishfrompuste2017-11-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-9-listopada-2017-r
2017-12-20 10:43:51  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266' na 'Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266. Opublikowano również odpowiedź na petycję.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPetycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266. Opublikowano również odpowiedź na petycję.
2018-02-27 12:27:46  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 13:55:14  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44061'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644061
2019-09-19 11:59:19  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 9 listopada 2017 r.' na 'Petycja z 9 listopada 2017 r.'

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266. Opublikowano również odpowiedź na petycję.' na 'Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266. '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.5em;"><strong>Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data wpływu: 9 listopada 2017 r.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data udzielenia odpowiedzi: 18 grudnia 2017 r.</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 9 listopada 2017 r.Petycja z 9 listopada 2017 r.
shortPetycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266. Opublikowano również odpowiedź na petycję.Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.
full

Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.

Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.

 

 

Data wpływu: 9 listopada 2017 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Data udzielenia odpowiedzi: 18 grudnia 2017 r.

2019-09-24 10:23:47  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 9 listopada 2017 r.' na 'Petycja z 9 listopada 2017 r. (data wpływu: 9 listopada 2017 r.)'

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2027-11-09 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 9 listopada 2017 r.Petycja z 9 listopada 2017 r. (data wpływu: 9 listopada 2017 r.)
_importantpuste1
_important_tillpuste2027-11-09 00:00:00
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308787

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416888
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308787
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308788

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416889
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308788
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308789

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416890
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308789
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308790

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416891
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308790
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308791

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416892
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308791
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308792

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416893
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308792
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308793

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416894
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308793
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308794

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416895
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308794
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 308795

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416896
user_idpuste2502667
fobject_idpuste308795
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:48  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 348920

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416897
user_idpuste2502667
fobject_idpuste348920
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste109051
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się