Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-11-23 16:41:35  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 110132 o nazwie 'Petycja z dnia 17 listopada 2017 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste110132
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 17 listopada 2017 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja dotyczy publikowania petycji i odpowiedzi na nie.
fullpuste

Petycja dotyczy obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.

publishfrompuste2017-11-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-17-listopada-2017-r
2018-01-02 12:23:51  Magdalena Gawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 13:54:50  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44061'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644061
2019-09-19 11:54:34  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 17 listopada 2017 r.' na 'Petycja z 17 listopada 2017 r.'

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja dotyczy publikowania petycji i odpowiedzi na nie.' na 'Petycja w sprawie publikowania petycji i odpowiedzi na nie.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja dotyczy obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.5em;"><strong>Petycja w sprawie obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data wpływu: 17 listopada 2017 r.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Kontroli</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data udzielenia odpowiedzi: 28 grudnia 2017 r.</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 17 listopada 2017 r.Petycja z 17 listopada 2017 r.
shortPetycja dotyczy publikowania petycji i odpowiedzi na nie.Petycja w sprawie publikowania petycji i odpowiedzi na nie.
full

Petycja dotyczy obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.

Petycja w sprawie obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.

 

Data wpływu: 17 listopada 2017 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Kontroli

Data udzielenia odpowiedzi: 28 grudnia 2017 r.

2019-09-19 11:55:03  Dorota Błaszczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.5em;"><strong>Petycja w sprawie obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data wpływu: 17 listopada 2017 r.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Kontroli</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data udzielenia odpowiedzi: 28 grudnia 2017 r.</span></span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1.5em;"><strong>Petycja w sprawie obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data wpływu: 17 listopada 2017 r.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Biuro Kontroli</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data udzielenia odpowiedzi: 28 grudnia 2017 r.</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja w sprawie obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.

 

Data wpływu: 17 listopada 2017 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Kontroli

Data udzielenia odpowiedzi: 28 grudnia 2017 r.

Petycja w sprawie obowiązku publikowania petycji i odpowiedzi na nie.

 

 

Data wpływu: 17 listopada 2017 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Biuro Kontroli

Data udzielenia odpowiedzi: 28 grudnia 2017 r.

2019-09-24 10:23:14  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 17 listopada 2017 r.' na 'Petycja z 17 listopada 2017 r. (data wpływu: 17 listopada 2017 r.)'

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2027-11-17 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 17 listopada 2017 r.Petycja z 17 listopada 2017 r. (data wpływu: 17 listopada 2017 r.)
_importantpuste1
_important_tillpuste2027-11-17 00:00:00
2019-09-24 10:23:14  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 313101

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416885
user_idpuste2502667
fobject_idpuste313101
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste110132
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:23:14  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 329118

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416886
user_idpuste2502667
fobject_idpuste329118
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste110132
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się