Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-04 16:13:07  magdalenagawlas magdalenagawlas

Utworzono artykuł 111436 o nazwie 'Projekt uchwały RM ws. powołania Kom. Gen. Sekcji Polskiej EXPO 2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste111436
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteProjekt uchwały RM ws. powołania Kom. Gen. Sekcji Polskiej EXPO 2020
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
fullpuste

Projekt uchwały

Projekt uchwały ma na celu powołanie Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w ZEA, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo Polski w tej Wystawie.  Wystawa EXPO w Dubaju odbędzie się w dniach od 20.10.2020 r. do 10.04.2021 r. pod hasłem: „Connecting Minds, Creating the Future”.

Składanie uwag

publishfrompuste2017-12-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-uchwaly-rm-ws-powolania-kom-gen-sekcji-polskiej-expo-2020
2017-12-04 16:13:07  magdalenagawlas magdalenagawlas

Załączono plik 318142

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1221940
user_idpuste1275105
fobject_idpuste318142
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste111436
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-04 16:13:07  magdalenagawlas magdalenagawlas

Załączono plik 318143

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1221941
user_idpuste1275105
fobject_idpuste318143
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste111436
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-04 16:13:07  magdalenagawlas magdalenagawlas

Załączono plik 318144

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1221942
user_idpuste1275105
fobject_idpuste318144
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste111436
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się