Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-22 14:32:10  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 117492 o nazwie 'Projekt mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste117492
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteProjekt mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteProjekt mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
fullpuste

Projekt

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Składanie uwag

  • Uwagi należy przesyłać na adres: goz@mr.gov.pl
  • Termin zgłaszania uwag: do 16 lutego 2018 r.

 

publishfrompuste2018-01-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz
2018-01-22 14:50:01  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Projekt</h2> <p> Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym</p> <p> Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.</p> <h3> Składanie uwag</h3> <ul> <li> Uwagi należy przesyłać na adres: <a href="http://goz@mr.gov.pl">goz@mr.gov.pl</a></li> <li> Termin zgłaszania uwag: do 16 lutego 2018 r.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<h2> Projekt</h2> <p> Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym</p> <p> Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.</p> <h3> Składanie uwag</h3> <ul> <li> Uwagi należy przesyłać na adres: <a href="http://goz@mr.gov.pl">goz@mr.gov.pl</a></li> <li> Termin zgłaszania uwag w ramach <strong>uzgodnień</strong> miedzyresortowych: <strong>do 16 lutego 2018 r.</strong></li> <li> Termin zgłaszania uwag w ramch <strong>konsultacji</strong> publicznych: <strong>do 23 lutego 2018 r.</strong></li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Projekt

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Składanie uwag

  • Uwagi należy przesyłać na adres: goz@mr.gov.pl
  • Termin zgłaszania uwag: do 16 lutego 2018 r.

 

Projekt

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Składanie uwag

  • Uwagi należy przesyłać na adres: goz@mr.gov.pl
  • Termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień miedzyresortowych: do 16 lutego 2018 r.
  • Termin zgłaszania uwag w ramch konsultacji publicznych: do 23 lutego 2018 r.

 

2018-01-22 14:50:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 337101

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1302441
user_idpuste1275105
fobject_idpuste337101
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste117492
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 14:50:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 337102

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1302442
user_idpuste1275105
fobject_idpuste337102
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste117492
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 14:50:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 337103

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1302443
user_idpuste1275105
fobject_idpuste337103
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste117492
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-22 14:50:01  Magdalena Gawlas

Załączono plik 337104

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1302444
user_idpuste1275105
fobject_idpuste337104
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste117492
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się