Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-12 14:43:59  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora&nbsp; Instytutu Pojazd&oacute;w Szynowych &bdquo;TABOR&rdquo; z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania zgłoszeń.</p> <h3> Ważne informacje</h3> <p> Termin składania zgłoszeń do dnia 8 lutego 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii</p> <ul> <li> Zgłoszenia należy składać wzamkniętej kopercie z dopiskiem &bdquo;Zgłoszenie na stanowisko dyrektora InstytutuPojazd&oacute;w Szynowych &bdquo;TABOR&rdquo; z siedzibą w Poznaniu &ndash; nie otwierać&rdquo; w Kancelarii Gł&oacute;wnejw&nbsp;Biurze PodawczymMinisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8<sup>15&nbsp;</sup>-16<sup>15</sup></li> <li> lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w&nbsp;zamkniętej kopercie z dopiskiem &bdquo;Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Pojazd&oacute;w Szynowych &bdquo;TABOR&rdquo; z siedzibą w Poznaniu &ndash; nie otwierać&rdquo;.&nbsp;</li> </ul> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Szczeg&oacute;łowe informacje w załączniku.</strong></p> ' na '<p> Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora&nbsp; Instytutu Pojazd&oacute;w Szynowych &bdquo;TABOR&rdquo; z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania zgłoszeń.</p> <h3> Ważne informacje</h3> <p> Termin składania zgłoszeń do dnia 8 lutego 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii</p> <ul> <li> Zgłoszenia należy składać wzamkniętej kopercie z dopiskiem &bdquo;Zgłoszenie na stanowisko dyrektora InstytutuPojazd&oacute;w Szynowych &bdquo;TABOR&rdquo; z siedzibą w Poznaniu &ndash; nie otwierać&rdquo; w Kancelarii Gł&oacute;wnejw&nbsp;Biurze PodawczymMinisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8<sup>15&nbsp;</sup>-16<sup>15</sup></li> <li> lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w&nbsp;zamkniętej kopercie z dopiskiem &bdquo;Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Pojazd&oacute;w Szynowych &bdquo;TABOR&rdquo; z siedzibą w Poznaniu &ndash; nie otwierać&rdquo;.&nbsp;</li> </ul> <h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Wyniki naboru</h3> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"> Z dniem 12 marca 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Pojazd&oacute;w Szynowych &quot;TABOR&quot; w Poznaniu Pana dr inż. Macieja Andrzejewskiego.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora  Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania zgłoszeń.

Ważne informacje

Termin składania zgłoszeń do dnia 8 lutego 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Zgłoszenia należy składać wzamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora InstytutuPojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać” w Kancelarii Głównejw Biurze PodawczymMinisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615
  • lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać”. 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora  Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania zgłoszeń.

Ważne informacje

Termin składania zgłoszeń do dnia 8 lutego 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Zgłoszenia należy składać wzamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora InstytutuPojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać” w Kancelarii Głównejw Biurze PodawczymMinisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615
  • lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać”. 

Wyniki naboru

 

Z dniem 12 marca 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu Pana dr inż. Macieja Andrzejewskiego.

2018-03-12 14:43:59  Magdalena Gawlas

Załączono plik 339535

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1373373
user_idpuste1275105
fobject_idpuste339535
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste118262
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-29 15:41:21  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 118262 o nazwie 'Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste118262
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepusteNabór na stanowisko Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”
category_idpuste5961
language_idpuste1
shortpusteZaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu
fullpuste

Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora  Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania zgłoszeń.

Ważne informacje

Termin składania zgłoszeń do dnia 8 lutego 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Zgłoszenia należy składać wzamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora InstytutuPojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać” w Kancelarii Głównejw Biurze PodawczymMinisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615
  • lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać”. 

Szczegółowe informacje w załączniku.

publishfrompuste2018-01-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-na-stanowisko-dyrektora-instytutu-pojazdow-szynowych-tabor

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się