Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-01 10:13:49  norbertgulinski norbertgulinski

Utworzono artykuł 121697 o nazwie 'Petycja z dnia 8 grudnia 2017 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste121697
user_idpuste1007933
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 8 grudnia 2017 r.
category_idpuste14372
language_idpuste1
shortpustePetycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych
fullpuste

Petycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych

publishfrompuste2018-03-01 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-8-grudnia-2017-r
2018-03-01 10:18:57  norbertgulinski norbertgulinski

Pole tags wypełniono wartością 'petycja'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
tagspustepetycja
2018-03-01 10:19:26  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-03-01 10:52:08  norbertgulinski norbertgulinski

Pole category_id zmieniło wartość z '14372' na '7936'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id143727936
2018-03-08 14:34:39  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 13:52:08  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44056'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644056
2019-09-19 11:36:44  Dorota Błaszczyk

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych ' na 'Petycja w sprawie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych '

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Petycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczeg&oacute;lnych obiekt&oacute;w budowlanych</span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1.5em;"><strong><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Petycja w sprawie pozwoleń na budowę poszczeg&oacute;lnych obiekt&oacute;w budowlanych</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data wpływu: 8 grudnia 2017 r.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.25em;"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Data udzielenia odpowiedzi: 2018 r.</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPetycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych Petycja w sprawie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych
full

Petycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych

Petycja w sprawie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów budowlanych

 

 

Data wpływu: 8 grudnia 2017 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 2018 r.

2019-09-19 11:37:47  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 8 grudnia 2017 r.' na 'Petycja z 8 grudnia 2017 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 8 grudnia 2017 r.Petycja z 8 grudnia 2017 r.
2019-09-24 10:21:29  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 8 grudnia 2017 r.' na 'Petycja z 8 grudnia 2017 r. (data wpływu: 8 grudnia 2017 r.)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 8 grudnia 2017 r.Petycja z 8 grudnia 2017 r. (data wpływu: 8 grudnia 2017 r.)
10  2019-09-24 10:21:52  Dorota Błaszczyk

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2027-12-08 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_importantpuste1
_important_tillpuste2027-12-08 00:00:00
2019-09-24 10:21:52  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 349894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416875
user_idpuste2502667
fobject_idpuste349894
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste121697
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:21:52  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 353837

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416876
user_idpuste2502667
fobject_idpuste353837
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste121697
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się