Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-05 11:33:15  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 122081 o nazwie 'Projekt zarządzenia ws. Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste122081
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteProjekt zarządzenia ws. Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych
category_idpuste12017
language_idpuste1
shortpusteProjekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
fullpuste
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego  zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Składanie uwag

  • Uwagi należy przesyłać na adres: joanna.bek@mr.gov.pl
  • Termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych: do dnia 14 marca 2018 r.
  • Termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych: do dnia 15 marca 2018 r.
publishfrompuste2018-03-05 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-zarzadzenia-ws-zespolu-do-spraw-prawno-miedzynarodowych
2018-03-05 11:33:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 351147

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1358612
user_idpuste1275105
fobject_idpuste351147
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste122081
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-05 11:33:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 351148

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1358613
user_idpuste1275105
fobject_idpuste351148
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste122081
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-05 11:33:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 351149

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1358614
user_idpuste1275105
fobject_idpuste351149
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste122081
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-05 11:33:15  Magdalena Gawlas

Załączono plik 351150

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1358615
user_idpuste1275105
fobject_idpuste351150
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste122081
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się