Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-12 11:00:39  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 123056 o nazwie 'Komunikat Nr 16/18'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste123056
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteKomunikat Nr 16/18
category_idpuste10399
language_idpuste1
shortpusteKwatera Główna NATO informuje o ogłoszeniu przetargu na zaprojektowanie, utworzenie i utrzymanie Transparency Center w Nowej Siedzibie Kwatery Głównej NATO w Brukseli.
fullpuste

Kwatera Główna  NATO informuje o ogłoszeniu  przetargu na zaprojektowanie, utworzenie    i utrzymanie Transparency Center w Nowej Siedzibie Kwatery Głównej NATO w Brukseli.

Informacje o przetargu

Nr ref.: RFP 2018-23067

Transparency Centre – Implementation and Support

Informacje na temat przetargu, w tym wymagań stawianych potencjalnym oferentom, znajdują się w załączonym dokumencie.

Firmy spełniające wymagania Zamawiającego powinny samodzielnie zarejestrować się na portalu NATO Business Opportunities lub zgłosić się Punktu Kontaktowego przedstawionego w załączniku.  

Termin składania ofert upływa 27 kwietnia 2018 o godz. 15.00 (czasu brukselskiego).

Prosimy o informacje w przypadku wzięcia udziału w przetargu.

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Jacek Piłatkowski: tel. (22) 262 97 63, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

publishfrompuste2018-03-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustekomunikat-nr-16-18
2018-03-12 11:00:39  Magdalena Gawlas

Załączono plik 354935

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372234
user_idpuste1275105
fobject_idpuste354935
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste123056
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się