Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-22 11:34:35  magdalenagawlas magdalenagawlas

Utworzono artykuł 125025 o nazwie 'Profil nabywcy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste125025
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteProfil nabywcy
category_idpuste14307
language_idpuste1
shortpusteWstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach
fullpuste

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach w załączniku.

publishfrompuste2018-03-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprofil-nabywcy
2018-03-22 11:35:54  magdalenagawlas magdalenagawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '14307' na '26757'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1430726757
2019-02-20 13:55:39  magdalenagawlas magdalenagawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-20 13:56:25  magdalenagawlas magdalenagawlas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-20 14:42:08  magdalenagawlas magdalenagawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zam&oacute;wieniach w załączniku.</p> ' na '<p> Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych na rok 2019 - w załączniku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach w załączniku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 - w załączniku.

2019-02-27 12:05:58  magdalenagawlas magdalenagawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień publicznych na rok 2019 - w załączniku.</p> ' na '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 - w załączniku.

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.

 

2019-05-06 11:41:49  Emilia Chmiel
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-06 11:52:03  Emilia Chmiel

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Przedstawiamy ogłoszenia wstępne o planowanych zam&oacute;wieniach przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedstawiamy Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.

 

Przedstawiamy ogłoszenia wstępne o planowanych zamówieniach przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.

 

2019-05-06 16:14:06  norbertgulinski norbertgulinski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedstawiamy ogłoszenia wstępne o planowanych zam&oacute;wieniach przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Przedstawiamy ogłoszenia wstępne o planowanych zam&oacute;wieniach przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedstawiamy ogłoszenia wstępne o planowanych zamówieniach przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r.

 

Przedstawiamy ogłoszenia wstępne o planowanych zamówieniach przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2019 r. 

 

2019-05-06 16:14:06  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 547455

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114906
user_idpuste1007933
fobject_idpuste547455
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste125025
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-06 16:14:06  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 547456

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2114907
user_idpuste1007933
fobject_idpuste547456
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste125025
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się