Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-04-12 11:35:59  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 127812 o nazwie 'Petycja z dnia 20 marca 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste127812
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 20 marca 2018 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja dot. podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości Prusiek
fullpuste

Petycja mieszkańców miejscowości Prusiek, gmina Sanok w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej.

publishfrompuste2018-04-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-20-marca-2018-r
2019-05-23 14:27:02  Emilia Chmiel

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja mieszkańc&oacute;w miejscowości Prusiek, gmina Sanok w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa os&oacute;b korzystających z drogi powiatowej.</p> ' na '<p> Petycja mieszkańc&oacute;w miejscowości Prusiek, gmina Sanok w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa os&oacute;b korzystających z drogi powiatowej wraz z odpowiedzią.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja mieszkańców miejscowości Prusiek, gmina Sanok w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej.

Petycja mieszkańców miejscowości Prusiek, gmina Sanok w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej wraz z odpowiedzią.

2019-09-10 11:50:06  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44056'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644056
2019-09-19 10:10:52  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 20 marca 2018 r.' na 'Petycja z 26 stycznia 2018 r.'

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja dot. podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości Prusiek' na 'Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości Prusiek'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja mieszkańc&oacute;w miejscowości Prusiek, gmina Sanok w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa os&oacute;b korzystających z drogi powiatowej wraz z odpowiedzią.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja&nbsp; w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa os&oacute;b korzystających z drogi powiatowej.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu:&nbsp; 2018 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Regionalnych Program&oacute;w Operacyjnych</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 kwietnia 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 20 marca 2018 r.Petycja z 26 stycznia 2018 r.
shortPetycja dot. podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości PrusiekPetycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości Prusiek
full

Petycja mieszkańców miejscowości Prusiek, gmina Sanok w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej wraz z odpowiedzią.

Petycja  w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej.

 

 

Data wpływu:  2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Data udzielenia odpowiedzi: 24 kwietnia 2018 r.

2019-09-24 10:15:42  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 26 stycznia 2018 r.' na 'Petycja z 26 stycznia 2018 r. (data wpływu: 26 stycznia 2018 r.)'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja&nbsp; w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa os&oacute;b korzystających z drogi powiatowej.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu:&nbsp; 2018 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Regionalnych Program&oacute;w Operacyjnych</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 kwietnia 2018 r.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja&nbsp; w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa os&oacute;b korzystających z drogi powiatowej.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu:&nbsp; 26 stycznia 2018 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Regionalnych Program&oacute;w Operacyjnych</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 24 kwietnia 2018 r.</p> '

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2028-01-26 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 26 stycznia 2018 r.Petycja z 26 stycznia 2018 r. (data wpływu: 26 stycznia 2018 r.)
full

Petycja  w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej.

 

 

Data wpływu:  2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Data udzielenia odpowiedzi: 24 kwietnia 2018 r.

Petycja  w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej.

 

 

Data wpływu:  26 stycznia 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Data udzielenia odpowiedzi: 24 kwietnia 2018 r.

_importantpuste1
_important_tillpuste2028-01-26 00:00:00
2019-09-24 10:15:42  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 367089

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416831
user_idpuste2502667
fobject_idpuste367089
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste127812
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:15:42  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 565690

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416832
user_idpuste2502667
fobject_idpuste565690
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste127812
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się