Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-21 11:00:46  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 134897 o nazwie 'Petycja z dnia 20 lutego 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste134897
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepustePetycja z dnia 20 lutego 2018 r.
category_idpuste7936
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie przekazywania wykazu wspólnot oraz składu zarządu
fullpuste

Petycja w sprawie wprowadzenia przepisów nakładających na zarządcę obowiązku przekazywania do organów administracji architektoniczno-budowalnej aktualnego wykazu wspólnot mieszkaniowych oraz przedkładania na wezwanie tych organów kopii uchwały podjętej przez wspólnotę w sprawie wyboru lub zmiany składu zarządu w sprawach wszczętych lub toczących się, w których stroną jest wspólnota mieszkaniowa.

publishfrompuste2018-05-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-z-dnia-20-lutego-2018-r
2018-05-21 11:00:46  Magdalena Gawlas

Pole slug zmieniło wartość z 'petycja-z-dnia-20-lutego-2018-r' na '134897_petycja-z-dnia-20-lutego-2018-r'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugpetycja-z-dnia-20-lutego-2018-r134897_petycja-z-dnia-20-lutego-2018-r
2019-09-10 11:52:11  Dorota Błaszczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '7936' na '44056'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id793644056
2019-09-19 09:48:51  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z dnia 20 lutego 2018 r.' na 'Petycja z 20 lutego 2018 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja w sprawie wprowadzenia przepis&oacute;w nakładających na zarządcę obowiązku przekazywania do organ&oacute;w administracji architektoniczno-budowalnej aktualnego wykazu wsp&oacute;lnot mieszkaniowych oraz&nbsp;przedkładania na wezwanie tych organ&oacute;w kopii uchwały podjętej przez wsp&oacute;lnotę w sprawie wyboru lub&nbsp;zmiany składu zarządu w sprawach wszczętych lub toczących się, w&nbsp;kt&oacute;rych stroną jest wsp&oacute;lnota mieszkaniowa.</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Petycja w sprawie wprowadzenia przepis&oacute;w nakładających na zarządcę obowiązku przekazywania do organ&oacute;w administracji architektoniczno-budowalnej aktualnego wykazu wsp&oacute;lnot mieszkaniowych oraz&nbsp;przedkładania na wezwanie tych organ&oacute;w kopii uchwały podjętej przez wsp&oacute;lnotę w sprawie wyboru lub&nbsp;zmiany składu zarządu w sprawach wszczętych lub toczących się, w&nbsp;kt&oacute;rych stroną jest wsp&oacute;lnota mieszkaniowa.</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Data wpływu: 22 lutego 2018 r.</p> <p> Kom&oacute;rka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa</p> <p> Data udzielenia odpowiedzi: 19 maja 2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z dnia 20 lutego 2018 r.Petycja z 20 lutego 2018 r.
full

Petycja w sprawie wprowadzenia przepisów nakładających na zarządcę obowiązku przekazywania do organów administracji architektoniczno-budowalnej aktualnego wykazu wspólnot mieszkaniowych oraz przedkładania na wezwanie tych organów kopii uchwały podjętej przez wspólnotę w sprawie wyboru lub zmiany składu zarządu w sprawach wszczętych lub toczących się, w których stroną jest wspólnota mieszkaniowa.

Petycja w sprawie wprowadzenia przepisów nakładających na zarządcę obowiązku przekazywania do organów administracji architektoniczno-budowalnej aktualnego wykazu wspólnot mieszkaniowych oraz przedkładania na wezwanie tych organów kopii uchwały podjętej przez wspólnotę w sprawie wyboru lub zmiany składu zarządu w sprawach wszczętych lub toczących się, w których stroną jest wspólnota mieszkaniowa.

 

 

Data wpływu: 22 lutego 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 19 maja 2018 r.

2019-09-24 10:11:51  Dorota Błaszczyk

Zmieniono nazwę z 'Petycja z 20 lutego 2018 r.' na 'Petycja z 20 lutego 2018 r. (data wpływu: 22 lutego 2018 r.)'

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2028-02-22 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePetycja z 20 lutego 2018 r.Petycja z 20 lutego 2018 r. (data wpływu: 22 lutego 2018 r.)
_importantpuste1
_important_tillpuste2028-02-22 00:00:00
2019-09-24 10:11:51  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 382667

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416752
user_idpuste2502667
fobject_idpuste382667
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste134897
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:11:51  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 382668

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416753
user_idpuste2502667
fobject_idpuste382668
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste134897
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-24 10:11:51  Dorota Błaszczyk

Załączono plik 382670

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2416754
user_idpuste2502667
fobject_idpuste382670
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste134897
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się