Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-13 09:34:45  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 140811 o nazwie 'Organy nadzorowane lub podległe'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste140811
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteOrgany nadzorowane lub podległe
category_idpuste14300
language_idpuste1
shortpusteOrgany nadzorowane lub podległe ministrowi inwestycji i rozwoju
fullpuste

Wykaz organów podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych:

 1. Główny Geodeta Kraju
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

publishfrompuste2018-06-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteorgany-nadzorowane-lub-podlegle
2018-06-13 09:37:57  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '14300' na '28890'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wykaz organ&oacute;w podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych:</p> <ol> <li> Gł&oacute;wny Geodeta Kraju</li> <li> Gł&oacute;wny Inspektor Nadzoru Budowlanego.</li> </ol> <p> Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000175/O/D20180175.pdf">rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></p> ' na '<p> Wykaz organ&oacute;w podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych:</p> <ol> <li> <a href="http://www.gugik.gov.pl/">Gł&oacute;wny Geodeta Kraju</a></li> <li> <a href="https://www.gunb.gov.pl/">Gł&oacute;wny Inspektor Nadzoru Budowlanego</a></li> </ol> <p> Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000175/O/D20180175.pdf">rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1430028890
full

Wykaz organów podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych:

 1. Główny Geodeta Kraju
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

Wykaz organów podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych:

 1. Główny Geodeta Kraju
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

2018-06-13 10:55:39  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Organy nadzorowane lub podległe ministrowi inwestycji i rozwoju' na 'Wykaz organów podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wykaz organ&oacute;w podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych:</p> <ol> <li> <a href="http://www.gugik.gov.pl/">Gł&oacute;wny Geodeta Kraju</a></li> <li> <a href="https://www.gunb.gov.pl/">Gł&oacute;wny Inspektor Nadzoru Budowlanego</a></li> </ol> <p> Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do <a href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000175/O/D20180175.pdf">rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczeg&oacute;łowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju</a></p> ' na '<h3> Jednostki podległe</h3> <ol> <li> Centrum Projekt&oacute;w Europejskich w Warszawie;</li> <li> Wydział Polityki Regionalnej i Sp&oacute;jności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.</li> </ol> <h3> Jednostki nadzorowane</h3> <ol> <li> Instytut Geodezji i Kartografii;</li> <li> Instytut Techniki Budowlanej;</li> <li> Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa;</li> <li> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortOrgany nadzorowane lub podległe ministrowi inwestycji i rozwojuWykaz organów podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych
full

Wykaz organów podległych ministrowi inwestycji i rozwoju lub przez niego nadzorowanych:

 1. Główny Geodeta Kraju
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jednostki podległe

 1. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;
 2. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.

Jednostki nadzorowane

 1. Instytut Geodezji i Kartografii;
 2. Instytut Techniki Budowlanej;
 3. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa;
 4. Krajowy Zasób Nieruchomości.
2019-03-26 10:19:03  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Organy nadzorowane lub podległe' na 'Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowane'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOrgany nadzorowane lub podległeJednostki organizacyjne podległe Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowane
2019-08-21 15:25:45  Emilia Chmiel

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Jednostki podległe</h3> <ol> <li> Centrum Projekt&oacute;w Europejskich w Warszawie;</li> <li> Wydział Polityki Regionalnej i Sp&oacute;jności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.</li> </ol> <h3> Jednostki nadzorowane</h3> <ol> <li> Instytut Geodezji i Kartografii;</li> <li> Instytut Techniki Budowlanej;</li> <li> Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa;</li> <li> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości.</li> </ol> ' na '<h3> Jednostki podległe</h3> <ol> <li> Centrum Projekt&oacute;w Europejskich w Warszawie;</li> <li> Wydział Polityki Regionalnej i Sp&oacute;jności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.</li> </ol> <h3> Jednostki nadzorowane</h3> <ol> <li> Instytut Geodezji i Kartografii;</li> <li> Instytut Techniki Budowlanej;</li> <li> &nbsp;Instytut Rozwoju Miast i Region&oacute;w;</li> <li> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jednostki podległe

 1. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;
 2. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.

Jednostki nadzorowane

 1. Instytut Geodezji i Kartografii;
 2. Instytut Techniki Budowlanej;
 3. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa;
 4. Krajowy Zasób Nieruchomości.

Jednostki podległe

 1. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;
 2. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.

Jednostki nadzorowane

 1. Instytut Geodezji i Kartografii;
 2. Instytut Techniki Budowlanej;
 3.  Instytut Rozwoju Miast i Regionów;
 4. Krajowy Zasób Nieruchomości.
2019-12-04 10:23:58  norbertgulinski norbertgulinski

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Jednostki podległe</h3> <ol> <li> Centrum Projekt&oacute;w Europejskich w Warszawie;</li> <li> Wydział Polityki Regionalnej i Sp&oacute;jności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.</li> </ol> <h3> Jednostki nadzorowane</h3> <ol> <li> Instytut Geodezji i Kartografii;</li> <li> Instytut Techniki Budowlanej;</li> <li> &nbsp;Instytut Rozwoju Miast i Region&oacute;w;</li> <li> Krajowy Zas&oacute;b Nieruchomości.</li> </ol> ' na '<h3> Jednostki podległe</h3> <ol> <li> Centrum Projekt&oacute;w Europejskich w Warszawie;</li> <li> Wydział Polityki Regionalnej i Sp&oacute;jności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Jednostki podległe

 1. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;
 2. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.

Jednostki nadzorowane

 1. Instytut Geodezji i Kartografii;
 2. Instytut Techniki Budowlanej;
 3.  Instytut Rozwoju Miast i Regionów;
 4. Krajowy Zasób Nieruchomości.

Jednostki podległe

 1. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;
 2. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.
2019-12-04 10:25:41  norbertgulinski norbertgulinski

Zmieniono nazwę z 'Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowane' na 'Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowane'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameJednostki organizacyjne podległe Ministrowi Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowaneJednostki organizacyjne podległe Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowane

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się