Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-13 13:58:26  Magdalena Gawlas

Pole slug zmieniło wartość z 'centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow' na '140995_centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugcentralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow140995_centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow
2018-06-13 13:58:26  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 140995 o nazwie 'Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste140995
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteCentralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków
category_idpuste5545
language_idpuste1
shortpusteInformacje o centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków
fullpuste

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmuje wykazy:

  1. osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  2. osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  3. świadectw charakterystyki energetycznej;
  4. protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  5. budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Rejstr

publishfrompuste2018-06-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustecentralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się