Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-03-13 12:18:41  MIR_1 MIR_1

Pole full zmieniło wartość z '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Strategie/strony/default.aspx" title="">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Programy/Strony/default.aspx" title="">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Wytyczne/Strony/default.aspx" title="">wytyczne</a> Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Ogloszenia/Strony/default.aspx" title="">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego, kt&oacute;rych publikacja w&nbsp;BIP jest wymagana przepisami prawa.</li> </ul> </div> </div> </div> ' na '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Strategie/strony/default.aspx" title="">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Programy/Strony/default.aspx" title="">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Wytyczne/Strony/default.aspx" title="">wytyczne</a> Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Ogloszenia/Strony/default.aspx" title="">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego, kt&oacute;rych publikacja w&nbsp;BIP jest wymagana przepisami prawa.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.

 

2015-03-13 12:19:40  MIR_1 MIR_1
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-03-13 12:20:49  MIR_1 MIR_1
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-03-13 12:22:35  MIR_1 MIR_1

Pole full zmieniło wartość z '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Strategie/strony/default.aspx" title="">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Programy/Strony/default.aspx" title="">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Wytyczne/Strony/default.aspx" title="">wytyczne</a> Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Ogloszenia/Strony/default.aspx" title="">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego, kt&oacute;rych publikacja w&nbsp;BIP jest wymagana przepisami prawa.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> ' na '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Strategie/strony/default.aspx" title="">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Programy/Strony/default.aspx" title="">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Wytyczne/Strony/default.aspx" title="">wytyczne</a> Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Ogloszenia/Strony/default.aspx" title="">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego, kt&oacute;rych publikacja w&nbsp;BIP jest wymagana przepisami prawa.</li> </ul> <p> <img alt="alt" src="http://mir.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/thumbnail/40157/4/bipheaderbackmir3-gif.html" style="width: 800px; height: 600px;" /></p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.

 

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.

alt

2015-03-13 12:23:21  MIR_1 MIR_1

Pole full zmieniło wartość z '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Strategie/strony/default.aspx" title="">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Programy/Strony/default.aspx" title="">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Wytyczne/Strony/default.aspx" title="">wytyczne</a> Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Ogloszenia/Strony/default.aspx" title="">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego, kt&oacute;rych publikacja w&nbsp;BIP jest wymagana przepisami prawa.</li> </ul> <p> <img alt="alt" src="http://mir.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/thumbnail/40157/4/bipheaderbackmir3-gif.html" style="width: 800px; height: 600px;" /></p> </div> </div> </div> ' na '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Strategie/strony/default.aspx" title="">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Programy/Strony/default.aspx" title="">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Wytyczne/Strony/default.aspx" title="">wytyczne</a> Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Ogloszenia/Strony/default.aspx" title="">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego, kt&oacute;rych publikacja w&nbsp;BIP jest wymagana przepisami prawa.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.

alt

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.

 

2015-05-18 15:01:34  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Strategie/strony/default.aspx" title="">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Programy/Strony/default.aspx" title="">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Wytyczne/Strony/default.aspx" title="">wytyczne</a> Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,</li> <li> <a href="http://bip.mir.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Rozwoj_regionalny/Ogloszenia/Strony/default.aspx" title="">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego, kt&oacute;rych publikacja w&nbsp;BIP jest wymagana przepisami prawa.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> ' na '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikujemy następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html" title="Link prowadzi do zakładki Strategie - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/programy-rozwoj-regionalny/17865_programy.html" title="Link prowadzi do zakładki programy - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/wytyczne-rozwoj-regionalny/wytyczne.html" title="Link prowadzi do zakładki Wytyczne - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia-rozwoj-regionalny/" title="Link prowadzi do zakładki Ogłoszenia i obwieszczenia - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.

 

W tej zakładce publikujemy następujące dokumenty:

 

2015-08-27 15:31:39  Beata Pondo

Pole full zmieniło wartość z '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikujemy następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html" title="Link prowadzi do zakładki Strategie - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/programy-rozwoj-regionalny/17865_programy.html" title="Link prowadzi do zakładki programy - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/wytyczne-rozwoj-regionalny/wytyczne.html" title="Link prowadzi do zakładki Wytyczne - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia-rozwoj-regionalny/" title="Link prowadzi do zakładki Ogłoszenia i obwieszczenia - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> ' na '<div id="ContentTresc"> <div class="ivona"> <div id="ctl00_PlaceHolderMain_TrescContent"> <p> W tej zakładce publikujemy następujące dokumenty:</p> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html" title="Link prowadzi do zakładki Strategie - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">strategie rozwoju</a>, kt&oacute;rych autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/programy-rozwoj-regionalny/17865_programy.html" title="Link prowadzi do zakładki programy - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">programy operacyjne</a>, w ramach kt&oacute;rych wdrażane są fundusze unijne w trzech&nbsp;perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/wytyczne-rozwoj-regionalny/wytyczne.html" title="Link prowadzi do zakładki Wytyczne - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju</a>, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,<br /> &nbsp;</li> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia-rozwoj-regionalny/" title="Link prowadzi do zakładki Ogłoszenia i obwieszczenia - rozwój regionalny na stronie mir.bip.gov.pl">ogłoszenia i obwieszczenia</a> dotyczące rozwoju regionalnego,</li> </ul> <ul> <li> <a href="http://mir.bip.gov.pl/konsultacje-dokumenty/krajowa-polityka-miejska.html" title="Link prowadzi do zakładki Konsultacje - dokumenty na stronie mir.bip.gov.pl">konsultacje - dokumenty</a> z działu rozw&oacute;j regionalny.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W tej zakładce publikujemy następujące dokumenty:

 

W tej zakładce publikujemy następujące dokumenty:

 

2015-03-13 11:22:29  MIR_1 MIR_1

Utworzono artykuł 14143 o nazwie ' Rozwój regionalny'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14143
user_idpuste516703
resource_idpuste432
namepuste Rozwój regionalny
category_idpuste4298
language_idpuste1
shortpusteW tej zakładce publikowane są następujące dokumenty.
fullpuste

W tej zakładce publikowane są następujące dokumenty:

 • strategie rozwoju, których autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • programy operacyjne, w ramach których wdrażane są fundusze unijne w trzech perspektywach - 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020,
 • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące wdrażania funduszy unijnych,
 • ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące rozwoju regionalnego, których publikacja w BIP jest wymagana przepisami prawa.
publishfrompuste2015-03-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozwoj-regionalny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się