Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-07-27 12:11:22  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 151056 o nazwie 'Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste151056
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteRoczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)
category_idpuste29640
language_idpuste1
shortpusteRoczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)
fullpuste

Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)

publishfrompuste2018-07-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteroczne-sprawozdanie-finansowe-instytutu-rozwoju-miast-irm
2018-07-27 12:14:44  Magdalena Gawlas

Pole short zmieniło wartość z 'Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)' na 'Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM) za 2017 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)</p> ' na '<p> Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM) za 2017 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortRoczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM) za 2017 r.
full

Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM)

Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Rozwoju Miast (IRM) za 2017 r.

2018-07-27 12:14:44  Magdalena Gawlas

Załączono plik 418738

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1615174
user_idpuste1275105
fobject_idpuste418738
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste151056
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-07-27 12:14:44  Magdalena Gawlas

Załączono plik 418739

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1615175
user_idpuste1275105
fobject_idpuste418739
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste151056
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się