Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-20 10:51:32  Magdalena Gawlas

Utworzono artykuł 161409 o nazwie 'Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji w Warszawie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste161409
user_idpuste1275105
resource_idpuste432
namepusteRoczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji w Warszawie
category_idpuste29640
language_idpuste1
shortpusteRoczne sprawozdanie finansowe IGiK za 2017 r.
fullpuste

Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji w Warszawie (IGiK) za 2017 r.

publishfrompuste2018-09-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteroczne-sprawozdanie-finansowe-instytutu-geodezji-w-warszawie
2018-09-20 10:52:10  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji w Warszawie' na 'Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji w Warszawie (IGiK) za 2017 r.</p> ' na '<p> Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie (IGiK) za 2017 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRoczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji w WarszawieRoczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie
full

Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji w Warszawie (IGiK) za 2017 r.

Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie (IGiK) za 2017 r.

2019-10-07 11:50:53  norbertgulinski norbertgulinski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-07 11:50:53  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 440753

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2447782
user_idpuste1007933
fobject_idpuste440753
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste161409
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-07 11:50:53  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 440754

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2447783
user_idpuste1007933
fobject_idpuste440754
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste161409
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-07 11:50:53  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 440755

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2447784
user_idpuste1007933
fobject_idpuste440755
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste161409
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-07 11:50:53  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 638168

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2447785
user_idpuste1007933
fobject_idpuste638168
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste161409
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-07 11:50:53  norbertgulinski norbertgulinski

Załączono plik 638169

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2447786
user_idpuste1007933
fobject_idpuste638169
resource_idpuste432
modelpusteArticle
foreign_idpuste161409
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się