Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-13 11:28:21  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH</strong><br /> Obowiązek publikacji projekt&oacute;w nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projekt&oacute;w ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projekt&oacute;w do uzgodnień z członkami Rady Ministr&oacute;w. Udostępnieniu podlegają r&oacute;wnież wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.</p> <p> <strong>DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKT&Oacute;W PRAWNYCH</strong><br /> <strong>Prawo unijne</strong><br /> Oficjalnym zbiorem wszystkich akt&oacute;w prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dw&oacute;ch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.<br /> Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego <a href="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl" title="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl">http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl</a> jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.<br /> <strong>Prawo polskie</strong><br /> Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu akt&oacute;w normatywnych i niekt&oacute;rych innych akt&oacute;w prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:</p> <ul> <li> <a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/" title="http://www.dziennikustaw.gov.pl/">Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej</a>,</li> <li> <a href="http://www.monitorpolski.gov.pl/" title="http://www.monitorpolski.gov.pl/">Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej &quot;Monitor Polski&quot;</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html">dzienniki urzędowe ministr&oacute;w kierujących działami administracji rządowej</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html">dzienniki urzędowe urzęd&oacute;w centralnych</a>,</li> <li> <a href="http://ttp://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html" title="ttp://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html">wojew&oacute;dzkie dzienniki urzędowe</a>.</li> </ul> ' na '<p> <strong>DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH</strong><br /> Obowiązek publikacji projekt&oacute;w nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projekt&oacute;w ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projekt&oacute;w do uzgodnień z członkami Rady Ministr&oacute;w. Udostępnieniu podlegają r&oacute;wnież wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.</p> <p> <strong>DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKT&Oacute;W PRAWNYCH</strong><br /> <strong>Prawo unijne</strong><br /> Oficjalnym zbiorem wszystkich akt&oacute;w prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dw&oacute;ch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.<br /> Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego <a href="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl" title="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl">http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl</a> jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.<br /> <strong>Prawo polskie</strong><br /> Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu akt&oacute;w normatywnych i niekt&oacute;rych innych akt&oacute;w prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:</p> <ul> <li> <a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/" title="http://www.dziennikustaw.gov.pl/">Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej</a>,</li> <li> <a href="http://www.monitorpolski.gov.pl/" title="http://www.monitorpolski.gov.pl/">Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej &quot;Monitor Polski&quot;</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html">dzienniki urzędowe ministr&oacute;w kierujących działami administracji rządowej</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html">dzienniki urzędowe urzęd&oacute;w centralnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html">wojew&oacute;dzkie dzienniki urzędowe</a>.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH
Obowiązek publikacji projektów nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH
Prawo unijne
Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.
Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.
Prawo polskie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:

DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH
Obowiązek publikacji projektów nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH
Prawo unijne
Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.
Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.
Prawo polskie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:

2015-05-18 08:46:17  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-18 11:26:00  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '5597' na '11304'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id559711304
2016-03-18 11:26:39  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Projekty aktów prawnych' na 'Prawo'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProjekty aktów prawnychPrawo
2016-03-29 21:06:03  Magdalena Gawlas

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH</strong><br /> Obowiązek publikacji projekt&oacute;w nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projekt&oacute;w ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projekt&oacute;w do uzgodnień z członkami Rady Ministr&oacute;w. Udostępnieniu podlegają r&oacute;wnież wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.</p> <p> <strong>DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKT&Oacute;W PRAWNYCH</strong><br /> <strong>Prawo unijne</strong><br /> Oficjalnym zbiorem wszystkich akt&oacute;w prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dw&oacute;ch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.<br /> Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego <a href="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl" title="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl">http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl</a> jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.<br /> <strong>Prawo polskie</strong><br /> Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu akt&oacute;w normatywnych i niekt&oacute;rych innych akt&oacute;w prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:</p> <ul> <li> <a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/" title="http://www.dziennikustaw.gov.pl/">Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej</a>,</li> <li> <a href="http://www.monitorpolski.gov.pl/" title="http://www.monitorpolski.gov.pl/">Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej &quot;Monitor Polski&quot;</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html">dzienniki urzędowe ministr&oacute;w kierujących działami administracji rządowej</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html">dzienniki urzędowe urzęd&oacute;w centralnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html">wojew&oacute;dzkie dzienniki urzędowe</a>.</li> </ul> ' na '<p> <strong>DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH</strong></p> <p> <br /> Obowiązek publikacji projekt&oacute;w nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projekt&oacute;w ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projekt&oacute;w do uzgodnień z członkami Rady Ministr&oacute;w. Udostępnieniu podlegają r&oacute;wnież wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKT&Oacute;W PRAWNYCH</strong></p> <p> <br /> <strong>Prawo unijne</strong><br /> Oficjalnym zbiorem wszystkich akt&oacute;w prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dw&oacute;ch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.<br /> Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego <a href="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl" title="http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl">http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl</a> jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.<br /> &nbsp;</p> <p> <strong>Prawo polskie</strong><br /> Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu akt&oacute;w normatywnych i niekt&oacute;rych innych akt&oacute;w prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:</p> <ul> <li> <a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/" title="http://www.dziennikustaw.gov.pl/">Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej</a>,</li> <li> <a href="http://www.monitorpolski.gov.pl/" title="http://www.monitorpolski.gov.pl/">Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej &quot;Monitor Polski&quot;</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-ministerstw.html">dzienniki urzędowe ministr&oacute;w kierujących działami administracji rządowej</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-urzedow.html">dzienniki urzędowe urzęd&oacute;w centralnych</a>,</li> <li> <a href="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html" title="http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html">wojew&oacute;dzkie dzienniki urzędowe</a>.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH
Obowiązek publikacji projektów nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH
Prawo unijne
Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.
Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.
Prawo polskie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:

DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH


Obowiązek publikacji projektów nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

 

DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH


Prawo unijne
Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.
Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.
 

Prawo polskie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:

2016-07-04 10:14:52  Magdalena Gawlas

Zmieniono nazwę z 'Prawo' na 'Informacje wprowadzające'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePrawoInformacje wprowadzające
2016-07-04 10:23:06  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '11304' na '14370'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1130414370
2016-07-04 10:42:28  Magdalena Gawlas

Pole category_id zmieniło wartość z '14370' na '14369'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1437014369
2015-05-13 11:26:58  cx5u89k4f3 cx5u89k4f3

Utworzono artykuł 17545 o nazwie 'Projekty aktów prawnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17545
user_idpuste465700
resource_idpuste432
namepusteProjekty aktów prawnych
category_idpuste5597
language_idpuste1
shortpusteInformacje o projektowaniu aktów prawnych.
fullpuste

DLACZEGO PUBLIKUJEMY INFORMACJE O PRACACH LEGISLACYJNYCH
Obowiązek publikacji projektów nakłada ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Udostępnieniu podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami.

DOSTĘP DO OBOWIĄZUJĄCYCH UNIJNYCH I POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH
Prawo unijne
Oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej . Od stycznia 1968 r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L - prawodawstwo, seria C - informacje i zawiadomienia.
Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.
Prawo polskie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne ogłasza się w stosownym dzienniku urzędowym. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dziennikami urzędowymi są:

publishfrompuste2015-05-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekty-aktow-prawnych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się