Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-14 09:54:12  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-14 09:54:57  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> <p> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</p> </li> <li> <p> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</p> </li> <li> <p> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</p> </li> <li> <p> doręczyć osobiście.</p> </li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> ' na '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> <p> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</p> </li> <li> <p> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</p> </li> <li> <p> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</p> </li> <li> <p> doręczyć osobiście.</p> </li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</p> </li> <li> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</p> </li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,

 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,

 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,

 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,

 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

2015-05-14 09:55:57  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-14 09:58:13  Paweł Nowak
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-14 09:58:52  Paweł Nowak

Pole short zmieniło wartość z 'W tym artykule znajdziesz informacje jak zwrócić się do ministerstwa o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz o Centralnym Repozytorium Informacji Publivznej' na 'W tym artykule znajdziesz informacje jak zwrócić się do ministerstwa o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortW tym artykule znajdziesz informacje jak zwrócić się do ministerstwa o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz o Centralnym Repozytorium Informacji PublivznejW tym artykule znajdziesz informacje jak zwrócić się do ministerstwa o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej
2015-05-14 10:01:04  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> <p> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</p> </li> <li> <p> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</p> </li> <li> <p> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</p> </li> <li> <p> doręczyć osobiście.</p> </li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</p> </li> <li> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</p> </li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> ' na '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</li> <li> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</li> <li> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</li> <li> doręczyć osobiście.<span id="cke_bm_105E" style="display: none;">&nbsp;</span></li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,

 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,

 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,
 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,
 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

2015-05-14 10:05:10  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</li> <li> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</li> <li> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</li> <li> doręczyć osobiście.<span id="cke_bm_105E" style="display: none;">&nbsp;</span></li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> ' na '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</li> <li> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</li> <li> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</li> <li> doręczyć osobiście.<span id="cke_bm_105E" style="display: none;">&nbsp;</span></li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,
 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,
 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,
 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,
 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

 

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

2015-05-14 10:05:54  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</li> <li> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</li> <li> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</li> <li> doręczyć osobiście.<span id="cke_bm_105E" style="display: none;">&nbsp;</span></li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> ' na '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</li> <li> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</li> <li> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</li> <li> doręczyć osobiście.<span id="cke_bm_105E" style="display: none;">&nbsp;</span></li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,
 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,
 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

 

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,
 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,
 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

10  2015-07-14 10:40:27  Paweł Nowak

Pole full zmieniło wartość z '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</li> <li> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</li> <li> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</li> <li> doręczyć osobiście.<span id="cke_bm_105E" style="display: none;">&nbsp;</span></li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/informationresources/?q=sc*op*l_0*c_0PUBLISHER_0ID_0eq:filter@c7d1a529-7c84-4196-9e1a-271bffb92c16.53735d8abdd0a48259924593*p_0cP.1">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> ' na '<h3> UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - Ustawa o dostępie do informacji publicznej">ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej</a> (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub <a href="https://danepubliczne.gov.pl/" title="Centralne Repozytorium Informacji Publicznej - strona główna">centralnym repozytorium informacji publicznej</a>, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:</p> <ul> <li> wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,</li> <li> wysłać faxem na nr 22 273 89 27,</li> <li> wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,</li> <li> doręczyć osobiście.<span id="cke_bm_105E" style="display: none;">&nbsp;</span></li> </ul> <p> Uwaga: Prosimy wnioskodawc&oacute;w o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.</p> <h3> PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i <a href="https://danepubliczne.gov.pl/" title="Centralne Repozytorium Informacji Publicznej - strona główna">Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a> możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunk&oacute;w, informacje dostępne są bezwarunkowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub <a href="https://danepubliczne.gov.pl/" title="Centralne Repozytorium Informacji Publicznej - strona główna">Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a>albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wz&oacute;r wniosku został określony w <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094" title="Internetowy SystemAktów Prawnych Sejmu RP - rozporządzenie MAiC w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej">rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej</a> (Dz. U. 2012 r., poz. 94).</p> <h3> CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ</h3> <p> <a href="https://danepubliczne.gov.pl/organization/ministerstwo_infrastruktury_i_rozwoju" title="Centralne Repozytorium Informacji Publicznej - dane udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju">Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej </a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, kt&oacute;ra ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasob&oacute;w informacyjnych - informacji publicznej o szczeg&oacute;lnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z p&oacute;źn. zm.) jako jeden z tryb&oacute;w dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:</p> <ul> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000361" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej">rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej</a>,</li> <li> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000491" title="Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP - rozporządzenie MAiC w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej">rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej</a>.</li> </ul> <p> Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standard&oacute;w funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki spos&oacute;b przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,
 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,
 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,
 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,
 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

 

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

 

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

 

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

 

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

11  2015-12-09 14:31:45  Paweł Nowak

Pole category_id zmieniło wartość z '5671' na '9294'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id56719294
2015-05-14 09:50:18  Paweł Nowak

Utworzono artykuł 17637 o nazwie 'Dostęp do informacji publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17637
user_idpuste940567
resource_idpuste432
namepusteDostęp do informacji publicznej
category_idpuste5671
language_idpuste1
shortpusteW tym artykule znajdziesz informacje jak zwrócić się do ministerstwa o udostępnienie lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz o Centralnym Repozytorium Informacji Publivznej
fullpuste

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mir.gov.pl,

 • wysłać faxem na nr 22 273 89 27,

 • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

 • doręczyć osobiście.

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).

CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje udostępniane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

publishfrompuste2015-05-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustedostep-do-informacji-publicznej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się